Стипендия за българче в Импириъл колидж – Лондон

„Imperial College London”, Великобритания, обявява нова стипендия за български студенти по инженерни специалности. Стипендията носи името „Кольо Фичето” и осигурява пълно финансиране на следването.

„Imperial College” е един от водещите университет в областта на науката и технологиите. Университетът желае да привлече надарени български студенти. Стипендията е насочена към кандидати от семейства с ниски доходи и които кандидати са посещавали държавни училища.
„Imperial College London” е снован през 1907 г. Университетът се нарежда сред десетте най-добри университети в света. Факултетът по инженерство е един от най-големите в Обединеното кралство. Обучава около 1200 служители, както и над 5000 студенти от над 130 страни. В „Imperial College” има над 300 студентски общества. Наскоро се постави началото и на първото Българско студентско общество.

Приетият български студент за в бъдеще ще получава за всяка учебна година, считано от месец октомври 2012 г., 19 000 британски лири (около 42 000 български лева). Тази сума ще покрива разходите за такси на обучение и ще осигурява безвъзмездна помощ за квартира и издръжка. Стипендията се предлага на студенти, приети за 3 или 4-годишен курс на обучение в рамките на катедрите по машиностроене, инженерна химия и компютри, както и на студенти от междукатедрения курс по математика и компютри.

Стипендията „Кольо Фичето” се предлага само на български граждани от държавни училища в България, чийто доходи на домакинството са по-ниски от 55 000 лева. От кандидатите се изисква да имат средна оценка 5.9 в дипломата за завършено средно образование.
„Imperial College London” издирва също и най-добрите ученици от математическите гимназии в България. За в бъдеще ще спонсорира състезания по математика и физика с цел повишаване на информираността за стипендията. Новата стипендия ще продължи да се отпуска безсрочно, така че и през следващите години български студенти ще могат да се възползват от образование на висока класа.

Интересен е и фактът, че сред възпитаниците на университета има 14 Нобелови лауреати, както и старши инженери във всички водещи отбори на „Формула 1”.
Ректорът на „Imperial College London”, професор Сър Кийт О’Ниънс, сподели: „С удоволствие предоставяме за първи път стипендия, специално предназначена за най-ярките български таланти по инженерство. Това е една прекрасна възможност за българските студенти, които могат да бъдат обучавани от някои от водещите университетски преподаватели по инженерство в света без никакво заплащане от тяхна страна или от страна на техните семейства.”

Повече информация относно изискванията за кандидатстване бихте могли да получите на сайта на интернет-радио „Татковина”.
Информация относно изискванията и начина на кандидатстване:
http://www3.imperial.ac.uk/registry/studentfinancialsupport/ugscholarships/kolioficheto

За повече информация можете да се свържете и със следните лица:
Simon Watts, Media Relations and Communications Manager
Tel: +44 (0)20 7594 6701
Email: s.watts@imperial.ac.uk

J-P Jones, Press and Communications Officer
Tel: +44 (0)20 7594 6704
Email: john-paul.jones@imperial.ac.uk