Грамота на българското училище във Виена

През 2011 г. българското училище във Виена в сътрудничество
с австрийското сдружение EU–LE-NET (Europäisches Lese Netzwerk)
участва в реализирането на проекта ЕРВС ІІ - „Европейска колекция
от картинни книги” в рамките на програмата Коменски. Учениците
от 2-ри клас четоха, дискутираха и рисуваха по книжката на Мая Дългъчева
„Цветни приказалки”, същото направиха и съучениците им от 3-ти клас
с книжката „Ние мушмороците” на Виктор Самуилов.

Преди няколко дни училището ни получи грамота с благодарност за
ангажираното си участие в този проект. Грамоти получиха и двете ни начални
учителки Красимира Шарф и Сълзица Громан.

Сега подготвяме среща с В.Самуилов през м. ноември, на която децата
ще четат, рисуват и творят заедно с него и илюстраторката на неговата книжка.

Д-р Ирина Владикова
директор