Среща с Комисията по образование и наука към Парламента на Република България

Среща на Асоциацията на българските училища в чужбина с Комисията по образованието и наука към Парламента на Република България, проведена на 10.06.2008 г.



Срещата на АБУЧ с КОН положи сериозна основа за онова обществено-държавно сътрудничество, което бе заложено в програмата на АБУЧ и чакано от години. За първи път бе дефинирана идеята държавните експерти по образованието и АБУЧ да анализират и синтезират проблемите по обучението по български език зад граница, които да намерят решение в изготвяне на националната политика в тази посока.

В общите дискусии и основно по предложение на председателя на КОН се стигна до решението да бъде предложено на законодателните органи въвеждането на глава 13-та към Националната програма за развитие на училищното образование, която да обхваща обучението зад граница по български език и литература, история и география на България, както и на още един предмет, наречен култура и традиции на България. Този нов раздел ще измести нуждата от нов закон, отнасящ се до образованието по български език в чужбина, който би наложил безпрецедентни юридически казуси, трудни за реализиране във времето.

В суров вид се определиха ядрата, които да влязат в този раздел:
1. Обличане в юридически вид на всички разновидности на български училища и образователни звена по света.
2. Създаване на адаптирани учебни програми за изучаване на български език в чуждоезикова среда.
3. Подпомагане в осигуряването на материално-техническата база.
4. Снабдяване с учебници и помагала.

Г-н Пламен Савов предложи тези текстове да влязат в Закона за образованието, който в момента се готви. Той също подчерта, че на този етап не е достатъчно координирана връзката между различните министерства, ведомства и неправителствени организации, свързани с работата с българите в чужбина. Но до края на годината ние ще трябва да въведем промяна в това отношение, което се налага и от новата политика на България за привличане на българите зад граница обратно в родината.

Боян Кулов акцентира върху това, че целите и задачите на АБУЧ не са само обучение по български език на българските граждани. Необходимо е да се разшири интересът към езика ни. Да се привлекат чуждите граждани и институции чрез въвеждане на българския език като задължителен предмет в образователните системи на другите държави на реципрочен принцип. Това негово виждане намери силна подкрепа в лицето на Лютви Местан.

Атанаска Тенева допълни, че това е наша обща задача: да изнасяме българщина зад граница.

Госпожа Донка Дончева като представител на М-во на труда и социалната политика ни запозна с новата държавна стратегия по миграционните процеси, която обхваща шест министерства и ведомства, сред които са МОН, МВнР, М-во на културата, М-во на правосъдието, както и ДАБЧ. Тази политика ще бъде двупосочна. Първо ще се отнася за българските диаспори зад граница и второ - за завръщащите се българи в родината. Тя призна, че най-слабата страна по така изготвената програма е частта, отнасяща се за децата и тяхното обучение. Както тя, така и всички останали заявиха огромната си удовлетвореност от ползата и ефективността от срещата и проведените дискусии.

От страна на АБУЧ в лицето на Снежина Мечева се направи предложение за промяна на министерско постановление 103 от 1993 г., което осигурява държавни средства за образование по родни предмети само за училищата в Молдова и Украйна, но не включва другите задгранични образователни звена по български език. Да бъде допълнено в полза и на другите български звена в чужбина.

Лютви Местан отбеляза, че е време да се поемат конкретни ангажименти от тяхна страна, а не само да се провеждат срещи. Той каза: „Знам какво е да си българин в България и колко трудно е да си българин в чужда държава. Чужбината е гробница за чужди култури”.

Велислава Дърева редактира красивите думи на премиера Станишев. Тя каза, че изразът „България да е навсякъде, където има и един българин” трябва да се превърнат в „Българската държава трябва да е навсякъде, където има и само един българин”.

Участници в срещата:

  • Лютви Местан – председател на КОН към Парламента
  • Атанаска Тенева – нар. представител в КОН
  • Пламен Славов – председател на парламентарната група за Украйна, член на Комисията по въпросите на правата на човека и вероизповеданието
  • Аделина Белчева – главен експерт в КОН
  • Донка Дончева – представител на М-во на труда и социалната политика
  • Боян Кулов – председател на АБУЧ
  • Боянка Иванова – член на УС на АБУЧ, директор на у-ще „Св. София” в Чикаго
  • Силвия Стаменова – член на УС на АБУЧ, ковчежник
  • Снежина Мечева – член на УС на АБУЧ, говорител, директор на Българското у-ще към посолството на България в Лондон
  • Велислава Дърева – журналист и общественик.




На снимката – в средата Лютви Местан – председател на КОН;
Оляво на г-н Местан: Боян Кулов, Атанаска Тенева, Донка Дончева, Аделина Белчева и Пламен Славов;
Отдясно на г-н Местан: Силвия Стаменова, Боянка Иванова, Снежина Мечева и Велислава Дърева