Предаване за българското училище „Св. св. Кирил и Методий” в Лайден, 18.01.2013 г.

Скъпи слушатели и приятели на Радио „Татковина”,

В днешното, първо за тази година, предаване в рубриката „Нашата азбука” виртуално ще полетим към страната на вятърните мелници, велосипедите, Рембранд, Ван Гог, лалетата.

Предполагам, че вече се досещате, ще се отправим към Нидерландия или както по-често я наричаме - Холандия. Поводът за нашето пътуване е поканата да „гостуваме” на

Българското училище „Св. св. Кирил и Методий” в град Лайден.

Българското училище в Лайден е създадено по инициатива на г-жа Силвия Стаменова и съществува като неформално доброволно сдружение на родители, обединени от желанието да се предостави възможност, децата им живеещи в Холандия, да изучават българския език, история и култура. Първите ученици пристъпят прага на училището през 2006 г. От 2006-2009 г. занятията се провеждат в помещения, предоставени за безвъзмездно ползване от фондация ICDI. От 2009 до началото на 2012 г. занятията се състоят в друга сграда. Непрекъснато увеличаващият се брой ученици поставя пред училищното ръководство въпроса - да осигури нови помещения. Усилията са увенчани с успех. На 10 март 2012 г. Българското училище в Лайден се премества в сградата на холандското училище „Лястовичка”. Денят остава паметен. Българското училище се сдобива с прекрасен „нов дом”. В него оттогава досега за малки и големи ученици се провежда обучение по български език.

Училището „Св. св. Кирил и Методий” в Лайден вече е регистрирано като сдружение с идеална цел. „Сдружението и ръководеното от него училище са неутрални към политически, религиозни, етнически и расови различия. Сдружението е член на Асоциацията на българските училища в чужбина.
Сдружението участва със статут на наблюдател в EUNIC Netherlands, международна организация на културните институти на държавите членки на Европейския съюз.” (Таня Арабаджиева)

Управителният съвет на сдружението работи на доброволен принцип. Към настоящия момент членове на Управителния съвет са:

Даниела Балабанова - председател, Мария Спирова - секретар, Боянка Николова - касиер, Яна Бойд, Мартин Петров и Тодор Стефанов.

Същевременно с това училището има директор. Той ръководи учебната дейност и е пряко свързан с въпросите, касаещи учебния процес. Настоящият директор на училището е г-жа Таня Арабаджиева. Администратор е г-жа Илияна Божова.

Учителите са в следния състав:

Елена Македонска, Анета Божикова, Таня Арабаджиева, Донка Ефремова, Ариета Семерджиева, Мануела Денева, Радостина Шаренкова, Нели Тодорова, Филиз Ахмедова и Мария Ангелова.

В Българското училище в Лайден се провежда обучение по български език и литература, роден край, човекът и обществото, история на България, география и икономика на България. Директорката посочи, че „методите на обучение са съобразени с особеностите на всяка възрастова група, като се прилага индивидуален подход, съобразен с езиковата среда на детето. Използват се модерни, интересни и забавни образователни методи. Особено внимание се отделя на мотивирането чрез групова и самостоятелна работа по проекти, представянето им пред съученици и родители, взаимопомощ и насърчаване на детската инициативност.”

В началото на всяка учебна година учителите подготвят тематично разпределние на учебния материал. То се одобрява от директора, който стриктно съблюдава адаптираните учебни програми на Министерство на образованието, младежта и науката на България. Утвърдена практика е в началото на учебната година родителите да бъдат запознавани с учебната програма и съответните изисквания. Същевременно с това актуалните учебни програми се публикуват на сайта на училището. С цел постигането на максимална яснота и поддържането на контакт с родителите, чрез електронната поща учителите информират за съответните учебни теми и планове, протичането на всяко занятие и поставените домашни работи. Убедена съм, че тази форма на комуникация между учителите и родителите е изключително ефективна.

Учебният ден за всички ученици в Българското училище в Лайден е събота. Обучението се провежда съгласно утвърден календар, включващ 30 занятия за учебната година. Броят на часовете за тези 30 занятия е в зависимост от класа.

В момента децата в училището са 74. От тях 12 посещават детската градина. Очаква се да бъдат записани нови 5 ученици. Възрастта на децата е от 3-16 години. Разпределени са в детска градина, предучилищна група, класовете от 1-ви до 8-ми.

В двете групи на детската градина, наречени „Зайко” и „Лиско”, децата са от 3-5 години. В предучилищната група, състояща се от две подгрупи, се приемат деца от 5 до 6 години. В класовете от 1-ви до 4-ти паралелките са по една. Учениците от 5-ти до 8-ми клас се обучават в една смесена паралелка. Разпределението в класовете се извършва според възрастта и нивото на познания по български език.

Относно ваканциите г-жа Арабаджиева сподели, цитирам: „Ваканциите са съобразени с учебния календар в Южна Холандия, откъдето са преобладаващата част от децата в училището. Във връзка с това имаме някои неучебни съботи и Коледна ваканция от 15 декември. Последното занятие за тази учебна година е на 29 юни 2013.”

Интересно е да отбележа, че към Българското училище в Лайден функционира Детска занималня. Предназначена е за деца от 3 до 6 години. Обучението в Детската занималния цели повишаването на езиковата компетенция и подготовката за предучилищна група. Програмата за Детската занималня е разработена от г-жа Надежда Господинова, бивш учител в Българското училище в Лайден. Програмата се базира на така наречения модел „3 по 10 важни тухлички” като трите тухлички са „Мама и татко”, „Детето”, „Учителката”.

На въпроса ми, кое е специфичното за Българското училище в Лайден, ръководството посочи:

1.Прилагането на интерактивни и ролеви игри, провеждането на състезания и групова работа.
2.Утвърждаване на практиката за поставяне и защита на проекти. Задаването на проекти се въвежда във втори клас като първият проект е на свободна тема, например „Избрах да разкажа”.
3.През годината учениците работят по три проекта. Единият (целогодишен) е по български език и литература. Другите два (срочни) са по история. Проектите могат да включват работа по изготвяне на училищно лого, откриване на правописни грешки в печатни издания и други.
4.Интересни за учениците са също така проектите по история и география като „Музей в куфар”, „Туристически пътеводител”, „Открий съкровището”.

Проектите, съответно подготвените доклади, се представят пред съученици и родители.

Извънкласната и извънучилищната дейност, провеждани в Българското училище в Лайден, са наситени. Ще изброя само някои от изявите и мероприятията:

•часове на тема „Българска народна музика и съвременна детска музика”;
•„Работилница за сурвачки” и „Работилница за мартеници”;
•отбелязване на Коледа и 24 май;
•тържества по повод началото и края на учебанта година.

По идея на г-жа Ариета Семерджиева, учител в училището, учениците работят по инициативата „Ние четем заедно”. Целта на инициативата е в рамките на една учебна година да се прочете в клас една книга. Инициативата бе подкрепена от Асоциацията на българските училища в чужбина и Държавната агенция за българите в чужбина. За кратко време тя прерастна в мащабен проект, към който се присъединиха и други български училища зад граница.

На 29 септември 2012 г. Българското училище „Св. св. Кирил и Методий” открива своя библиотека. Заслуга за това имат фирми, лични дарители, ученици, родители, учители. Част от библиотечния фонд е осигурен въз основа на финансиране по проекта „Роден език и култура зад граница”. В деня на откриването на библиотеката е присъствал лично ген. Никола Колев, посланик на Република България в Нидерландия.

Въпреки че старата година отшумява, бързо не може да отшуми Коледното тържество в Българското училище в Лайден. На празника децата са представили танц по песента „Изгубила Веселинка”, театрална сценка, стихове, песни. По повод Коледното тържество училищното ръководство разказа, цитирам: „И сякаш всички се потопихме във вълшебството на Коледната магия - радвахме се, поздравявахме се, пяхме, пожелавахме си хубави неща и съвсем непринудено подадохме ръце за Дунавското хоро, което поведоха по-големите ученици.”

Скъпи ученици и учители, родители и приятели на Българското училище в Лайден,

Радваме се, че Ви „гостуваме” днес. И тъй като си имате холандски лалета, поднасяме Ви най-хубавите български рози, с което Ви благодарим за топлото гостоприемство.

Скъпи слушатели на Радио „Татковина”,

Предаването, посветено на Българското училище в Лайден, завършва.

За Вас предаде от Берлин,

Ваня Велкова