Предложение за Проект на Закон за консулското съдействие и консулските услуги

Предложен е законопроект, който трябва да урежда консулските услуги и съдействие, които българската държава предоставя на българските граждани, българските юридически лица и гражданите на държавите-членки на ЕС в чужбина.

В законопроекта ще бъдат ясно разписани ангажиментите, които държавата има, за да може отделните институции да са напълно наясно с тях, а от друга страна гражданите да знаят какво могат да очакват и изискват.

В предлагания законопроект ще бъде регламентирано кои субекти имат право на консулско съдействие, както и услугите, които се предоставят от консулските длъжностни лица. Предвижда се по-подробната им регламентация да се съдържа в наредба към закона.

Описание на законопроекта е публикувано в интернет страницата на Министерство на Външните работи: http://www.mfa.government.bg/bg/events/73/11/1325/index.html

На адрес: consultations@mfa.bg в следващите седмици ще се приемат мнения и предложения.

Целият законопроект може да бъде намерен в pdf версия на: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=844