Предаване за неделно училище „Св. св. Кирил и Методий” в Атина, Гърция 14.09.2012 г.

Звънкай, звънкай, звънкай пак
наш звънец любим и драг!
Към училището всички
да политнем като птички. (Е. Багряна)

Уважаеми слушатели на Радио „Татковина”,
Скъпи приятели,

Вече десетилетия наред 15-ти септември е един от най-слънчевите и свидни празници на нашето родно училище. Той е най-вече празник на българските учители и ученици. Този ден свързваме с училището, с българската книга, която е озрявала и озарява ума и сърцата ни с радост, светлина, с мъдрост и оптимизъм. Това е денят, на който жадни за знание, хиляди деца прекрачват прага на училището. Празникът е изпълнен с музика, цветя, усмихнати деца, родители, учители, баби и дядовци…

В един от най-училищните месеци - септември, както в България, така и в чужбина, българските деца, като ято птички политат към българските училища. И тази година получаваме десетки писма от колеги, които описват вълнението си покрай откриването на новата учебна година и старателните приготовления за нея.

Самата аз съм учител и в продължение на много години на 15-ти септември съм силно развълнувана. Всяка година на този ден изпитвам трепети на радост. Като на кинолента пред мен изникват един по един всичките ми ученици в България и в Германия. 15-ти септември е денят, който учителят носи в сърцето си. Той е скъп за него, тъй като е свързан с децата, с протегнатата към тях ръка, с изписаното „А” и „Бе”, с изреченото първо българско стихотворение.

Днес бих искала да Ви разкажа за откриването на учебната година в

Българското училище „Св. св. Кирил и Методий” в Атина, Гърция.

Същевременно с това желая да Ви запозная с неговата родолюбива и многообразна дейност.

Г-жа Даниела Тодорова, директор на училището в Атина, сподели с нас, цитирам:

„По традиция Новата учебна година в нашето училище започва първата неделя след 15.09. и тази година ще е на 16.09.2012. В този ден учениците имат само един учебен час, а родителите са ангажирани със записването на децата и оформяне на документите. Първият ден от новата година е организационен.”

Г-жа Тодорова продължи по-нататък като каза следното: „Тържественото откриване сме планували за 30.09.2012 г. /неделя/. Празникът се провежда в импровизирания училищен двор/в градината пред входа на училището с много музика, цветя и лъчезарни детски усмивки. Акцент на тазгодишното откриване ще бъдат учениците, които са си изпълнили ваканционните задачи, а именно да разкажат в писмен вид за забележителност или преживяване в България. В центъра на мероприятието, разбира се, ще бъдат най-малките - първокласниците. На тях големите ученици ще поверят буквара, Ключа към знанието и Бялата лястовица - символ на училището.”

Колко приятно е да се чуят тези думи! А аз се питам, как ли изглежда бялата лястовица? Какви думи се изричат при поднасянето й на първокласниците? Но за това допълнително ще попитам в училището в Атина.

Сега Ви предлагам да продължим нататък.

Неделно училище „Св. св. Кирил и Методий ” в Атина, е първото българско училище в Гърция. Създадено е през 2004 г. като продължение на кратко функциониралото българско училище към Културното дружество „Васил Левски”.

Неделното училище „Св. св. Кирил и Методий” в Атина възниква и първоначално неговата цел е да предлага неделни занимания по български език. Но както споделя ръководството, „…нуждата за запазване на идентичността разширява целта му. В училището започват да се изучават литература, история и география на България.”

Юридически орган на училището е Културно-просветното дружество „Будители” в Атина. Организацията е създадена през 2009 г. Нейната основна цел е осигуряване на образователни и възпитателни занимания за деца и възрастни по български език и култура.

Ръководител на училището от неговото създаване досега е г-жа Даниела Тодорова. Учителският колектив се състои от 10 преподаватели, а те са:

Дарина Рачева, Лили Лазарова, Мирела Георгиева, Маргарита Димитрова, Мирка Новачи, Мими Ничева и Венета Искренова. Г-жа Събева подчерта: „Основен носител на българския дух е Милко Минчев, ръководител на състава за народни танци, а Пламен Симеонов, който прави от тържествата ни спектакли, е актьор, ръководител на кръжока по родно художествено слово.”

Всички преподаватели в Българското училище в Атина притежават необходимия ценз и професионална квалификация по съответните предмети и извънкласни дейности.

В Българското училище в Атина учебните занятия се състоят в събота и в неделя. Изучават се дисциплините български език и литература, история и география на България. Учениците са разпределени в класове. Кръжочните форми и допълнителните занимания се провеждат през седмицата. Бих искала да отбележа, че кръжочните и допълнителните занимания включват часове по математика, английски език и гръцки език. Интересно, нали? До момента, на мен самата не ми известно в друго българско училище зад граница да се предлагат подобни занимания по тези кръжочни дисциплини.

Бих искала да Ви споделя също, че от тази учебна година в Българското училище в Атина ще бъде въведен нов предмет, наречен „На екскурзия в България ”. По този предмет ще бъдат получавани допълнителни знания за България. Учебният материал не обхваща - музика, филми, артисти, творци и други.

Българското училището в Атина работи по адаптираните програми на Министерство на образованието, младежта и науката на България.

През 2011-212 учебна година в училището са били обучавани 168 деца и юноши, разпределени в 15 паралелки както следва:

•една подготвителна група;
•една смесена група /за недобре владеещи български език/;
•13 класа.

Големият брой първокласници , 35 ученици през изминалата учебна година, е позволил оформянето на два първи класа.

Ваканциите на учениците от Българското училище в Атина съвпадат с тези на децата в България. Това е така, защото по същото време са и ваканциите на учениците в Гърция. Училищният екип сподели с нас, че припокриването на ваканционните дни в българското и гръцкото училище е удобство за организиране на учебната дейност и особена радост за децата.

Подготвителната група в Българското училище в Атина в продължение на пет години работи изключително успешно. В момента се обмисля също вариант за откриване на детска градина.

Разнообразна и наситена е програмата на извънучилищните и извънкласните мероприятия. Ще изброя някои от дейностите:

1.Участие във фестивала за деца-емигранти, организиран от община Атина, чрез представяне на народна приказка. Българското училище в Атина се е изявило с драматизация на приказката „Дядо и ряпа”.

2.Участие в Първия детски конкурс с наименование „Моята гатанка”, организиран от Детската телевизия „Аз мога, аз знам” и Българския учебен център „Знание” в Чикаго.

3.Участие във всички конкурси, организирани от Държавната агенция за българите в чужбина и редица наградени ученици в тях.

4.Под надслов „Мартеничка направи, за да бъдеш здрав и ти!” учениците от Неделно училище „Св. св. Кирил и Методий” в Атина тази година за пети пореден път са подготвили изложба-базар на мартеници. По традиция, средствата, събрани от продажбата на бяло-червените висулки, се даряват на деца със здравословни проблеми.

5.В традиция се превърнал и начинът за отбелязване на най-светлия училищен ден - 24 май. Всяка година големият празник се провежда на един от най-големите площади в Атина. Той се намира в близост до сградата на училището.

Тържеството започва с официално шествие на учениците, родителите, преподавателите и стотиците гости. Портретите на видни български писатели, разноцветните балони, българските знамена, пъстрите цветя допълват родната атмосфера.

Под звуците на химна „Върви, народе възродени” манифестацията, водена от учителите, се отправя към площада. Поднасят венци и цвета пред портрета на светите братя Кирил и Методий. За финал на празника звучи „Аз съм българче” в подкрепа на инициативата за едновременно рецитиране на стихотворението. Декламират всички присъстващи на тържеството!

6.Към Българското училище в Атина активно работи кръжок по рисуване и приложно изкуство. Забележителни са изявите и на групата за български народни танци, която също функционира към училището.

7.През 2012 г. ученици от Българското училище в Атина извършват три преписа на „История славянобългарска” от Паисий Хилендарски. Директорката на училището, г-жа Тодорова, сподели следното, цитирам „Най-старателно и неуморно върху ръкописа на Паисий работиха Николай Бранков, който преписа цялата История и петокласничката Радина Иванова - с препис на половината История.”

Наред с всички тези чудесни новини бих искала да посоча, че заслужена гордост на Българското училище „Св. св. Кирил и Методий” в Атина са зрелостниците. Желая да отбележа и факта, че училището извежда вече пети випуск абитуриенти, при това всички те са студенти в България.

Скъпи ученици, учители, родители, настоятели на Неделното училище в Атина,

На добър час в новата учебна година! Нека Бялата лястовица Ви носи много щастие! Нека винаги децата да летят нагоре - към върховете на знанието! Нека знаят българския език и не забравят своя корен!

На това място бих искала да изпълня молбата, която на г-жа Даниела Тодорова, директор на училището, отправи лично към нас, а тя е: От нейно име и от името на училищното ръководство да се благодари на всички родители и приятели за доверието и голямата подкрепа, която оказват на Българското училище в Атина.

Скъпи ученици, учители, приятели,

На всички български училища в България, на всички български училища зад граница, на всички тези светилища, даряващи българско съзнание, желая радост, съзидателност и бъдещи успехи!

Днешното предаване ще завърша с откъс от стихотворението „Родна реч”:

Родна реч, омайна ,сладка,

що звучи навред край мен;

реч на мама и на татка,

реч, що мълвя всеки ден.

Тя звънти, когато пея,

в радостни игри ехти;

вечер приказки на нея

баба тихо ми реди.

И над книгата унесен,

родна реч ми пак шепти…

Милва като нежна песен,

като утрен звън трепти! (Р. Босилек)

До нови срещи, скъпи приятели!

За Вас предаде от Берлин,

Ваня Велкова

14.09.2012