Участие на председателя на АБУЧ - д-р Боян Кулов,на консултация свикана от Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев

На 01.03.2013, бе свикан консултативен съвет от Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев, за да бъдат обсъдени бъдещите задачи и проект на правила за устройството и дейността на Обществения съвет към служебното правителство. (Пълното изказване е записано и се намира на сайта на Президентството.)

Упълномощен от:

ВРЕМЕННИ ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ НА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА И АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА (АБУЧ)

(Кратък вариант, който обобщава много мнения на българи в чужбина извън горепосочените организации)

-Задължително представителство в Обществения съвет на българите в чужбина.
- Нов обществен договор: обществено съгласие за приоритетите за развитие
-Законово уреждане на реално участие на обществените организации при вземане на решения по всички въпроси, но особено по въпросите на българите в чужбина.
-Oбединение на нацията: премахване разделението на „българи в България“ и „българи в чужбина“.
-Реално и ефективно участие на сънародниците зад граница в обществено-политическия живот на страната чрез легитимни изборни и представителни институции.

Конкретно:

1.Пълноценен избирателен район „Чужбина”

2.Изборно национално представителство (национален съвет с консултативни функции)

3.Премахването на конституционната забрана за лицата с двойно гражданство да могат да бъдат избирани.

4.Гласуване по пощенски и електронен път

5.Да се даде възможност на максимално много хора да участват в обсъжданията. Обратна връзка: пряк контакт с властта: по-гъвкави начини за консултации на гражданското общество, а именно чрез интернет платформа и кол-центрове. Консултациите да се извършват в определени дни и тогава платформите да се отварят. Комисарите на Европейската Комисия правят това редовно.

6.Не по-малко съществена и "болна" тема, е административното и консулско обслужване на българите от чужбина.

7.Законово уреждане на държавната финансова и методическа подкрепа за обучението на българчетата в чужбина по български език, история и география на България и българска култура.

8.Запазване на правото на българските дипломатически мисии да организират български училища зад граница.

9.Изграждане на образователни механизми за обратна адаптация на българските деца, завръщащи се от чужбина.

10.Създаване на благоприятни условия в страната за завръщане на емиграцията.

11.Здравно осигуряване в България и проблемите на българските граждани по света, свързани с него.

12.Борба с корупцията: създаване на специална комисия в данъчните ни служби по места за разглеждане и преразглеждане на всички имотни състояния на всички граждани.

Видео запис от консултацията, може да бъде гледан на http://www.eurochicago.com/2013/03/konsultatsii-video/