Анотация за кандидатурата на г-жа Боянка Маркова Кунева - Иванова номинирана за „Българка на годината- 2012”

Анотация на АБУЧ:

ДО Г-Н РОСЕН ИВАНОВ-

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ

ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

БУЛ. „ДОНДУКОВ” 2А

СОФИЯ 1000

София, 09.12.2012 г.

Четвърто издание на годишната награда на ДАБЧ - „Българка на годината- 2012”

Анотация за кандидатурата на г-жа Боянка Маркова Кунева - Иванова

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

УВАЖАЕМА КОМИСИЯ,

Управителният съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина предлага анотацията на г-жа Боянка Маркова Кунева - Иванова относно четвъртото издание на годишната награда на ДАБЧ – „Българка на годината-2012”.

Към настоящия момент г-жа Боянка Иванова изпълнява следната професионална дейност:

· учител и директор на Българското училище „Джон Атанасов” в Чикаго, САЩ;

· двуезичен учител и учител по английски език като чужд език на деца имигранти в L. A. Budlong Elementary School в Чикаго.

Тя е член на Управителния съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ).

Г-жа Боянка Иванова е възпитаник на езиковата гимназия „Иван Вазов” в Пловдив. Завършва Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Има завършени следдипломни специализации в областта на педагогиката и чуждо езиковото обучение в: Софийски университет „Св. Климент Охридски”-1989-90г.; Институт русского язьlка имени А.С.Пушкина - Москва,1994/95г.; Harold Washington College - Chicago, 2004; National Luis University - USA, 2005/06. До пристигането си в САЩ през 1995 г. тя работи последователно като учител, а впоследствие като зам.-директор и директор на Основно училище „Димитър Талев” в Пловдив.

Г-жа Иванова е основател и директор на Българското училище „Джон Атанасов” в Чикаго, САЩ. През първите четири години от основаването на училището в Чикаго тя работи безвъзмездно като ръководител. Впоследствие се включва в дейността на училището и като преподавател.

Българското училище е създадено във времето, когато в Чикаго все още няма българско дипломатическо представителство. То се явява първото българско училище, намиращо се извън дипломатическите ни представителства в САЩ и лицензирано от Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН) на България.

През 2006 г, г-жа Иванова става един от основните двигатели за създаването на Асоциация на българските училища в САЩ. През 2008 г. в нейния дом в град Пловдив е учредена Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ). Г-жа Иванова е един от нейните инициатори и учредители. Член е на Управителния съвет на АБУЧ. Като такава особено активна е дейността й през първите години от създаването на АБУЧ, когато връзката между българските училища в чужбина и държавните институции в България е непродуктивна. Изправени пред безразличие, което не позволяваше подкрепа на образователното дело по роден език зад граница, учителите търсеха начини за подкрепа и сътрудничество на образователното дело по роден език зад граница. Именно в този момент г-жа Иванова инициира и е един от организаторите на първата конференция на АБУЧ, провела се през юли 2008 г. в Парламента на Република България. От тази трибуна е изслушан повикът на АБУЧ за подкрепа на българските образователни центрове в чужбина от българската държава. След този първи форум на АБУЧ започва развитието на диалога с държавните институции в България, който към настоящия момент определяме като успешен.

По инициатива на г-жа Боянка Иванова и Българското училище „Джон Атанасов” в Чикаго през 2011 г. се провежда „Форум на българските училища и подкрепящите ги организации в САЩ” - първият по рода си в Щатите. За да участват в инициативата, г-н Сергей Игнатов, министър на образованието и г-н Георги Пирински, зам.-председател на Народното събрание на Република България, прелитат океана и за първи път присъстват на български образователен форум, състоял се на територията на САЩ.

Форумът в Чикаго преминава на изключително високо ниво. На него присъстват над 130 делегати, в това число преподаватели в български училища от 13 щата на Америка и 4 страни на Европа, представители на дипломатически мисии на България в САЩ, членове на Управителния съвет на АБУЧ, представители на община Чикаго, журналисти и други. Събитието, на което е домакин Българското училище „Джон Атанасов”, допринася да бъде отпусната допълнителна сума по Националната програма „Роден език и култура зад граница” за учебната 2011-2012 г., което придава нов тласък на един от приоритетните за всички български образователни звена зад граница въпроси – регламентиране на техния статут. Резултатът от форума в Чикаго, както и от усилията и цялостната дейност на АБУЧ, не закъснява. През месец декември 2011 г. излиза Постановление 334 на Министерския съвет на Република България относно българските неделни училища и детски градини в чужбина.

Изключително активна и по възрожденски всеотдайна, г-жа Иванова е в центъра на всички основни събития, организирани в най-голямото българско училище в САЩ - „Джон Атанасов”, на което тя е директор в продължение на 11 години. Не е случаен фактът, че през последните години в конкурса на медийния портал „Еврочикаго” две от събитията в Чикаго са обявени за събития на годината сред българите в САЩ. В конкурса на „Еврочикаго” през 2010 г. е отличено тържеството по случай завършването на първия випуск осмокласници, в присъствието на сина на патрона на училището – Джон Атанасов-младши”. През 2011 г. е присъдено отличие на „Форума на българските училища и подкрепящите ги организации в САЩ”.

Българските ученици на г-жа Иванова, посещаващи двете училища, в които тя преподава, през 1998-1999 г. поставят началото на задълбочено проучване на историята на българската имиграция в САЩ. В тази връзка през 2000 г. по инициатива на Chicago Metro History Society е представена фото-изложба от събраните исторически документи. По-късно, през 2010 г. по нейна инициатива и участие, е изготвен документален филм по събраните исторически документи от учениците. Филмът „Гурбетчийство или емигрантство - орисия или съдба на българите”, на който един от съавторите е г-жа Боянка Иванова, печели трета награда в раздела „Наследство” на филмовия фестивал на документалното кино за културно наследство на Фондация „Професор Стефан Детев” в София.

По идея на г-жа Иванова през 90-те години, когато в новата българската общност в Чикаго все още няма културни обединения и фолклорни сдружения, се провеждат първите български асамблеи, в които основни участници са българските деца, нейни ученици в американското училище L. A. Budlong. Те се провеждат в чест на Националния празник на България – 3-ти март и по повод българския официален празник - 24 май. На тези мероприятия, пред българската и американската общност в Чикаго, са представени българските исторически и културни ценности.

Г-жа Боянка Иванова поддържа контакти с местните американски власти, чиито представители са чести гости на нейни и училищни инициативи. Със свои ученици тя участва в провеждането на общокултурни мероприятия в Чикаго като Internationаl Cultural Days, International Women´s Days, за което и двете училища, в които работи, получават грамоти и отличия.

Г-жа Иванова участва и лично подкрепя инициативите на всички български обединения в Чикаго - Българо-американския център за културно наследство, Съюза на българските писатели зад граница, българската фолклорна формация „Хоро”, Българския музей в Чикаго.

Първите публикации на г-жа Иванова относно застрашаващата бърза езикова и културна асимилация на младото поколение българи в САЩ се появяват още в края на 90-години на страниците на българския печат в България и Чикаго, както и в предавания на българските телевизии БНТ и СКАТ.

Авторитетът на г-жа Боянка Иванова сред българската общност в Чикаго е неоспорим. Дългогодишен член на настоятелството на църквата „Св. София” в Чикаго и активен член на БАА в Чикаго (от самото й създаване до сега), тя е инициатор на множество прояви, които обхващат младото поколение българи в града.

Г-жа Боянка Иванова е автор на първия проект за обратна адаптация на българските деца, завръщащи се от чужбина в България. Проектът е представен на правителствената делегация по време на посещението на президента на Република България – г-н Георги Първанов в Чикаго.

Като радетел на идеята за подготовката и подпомагането на завръщането на българите в родината, г-жа Иванова е инициатор на единия от панелите на Третата конференция на АБУЧ, озаглавен „Завръщане”. За участие в нето са поканени членове на обединения на млади българи, завърнали се в България след пребиваване си в чужбина. Г-жа Боянка Иванова неотклонно поддържа идеята българската държава да има дългосрочна политика за стимулиране на завръщането на сънародниците ни от чужбина в България. В момента тя работи върху документален филм на тази тема.

През 2011 г. по време на посещението на г-н Николай Василев, бивш вицепремиер на България, по инициатива на г-жа Боянка Иванова се състоя първата среща на млади български специалисти в областта на финансовото, банковото и застрахователното дело в Чикаго.

Като член на Управителния съвет на АБУЧ г-жа Иванова единодушно е избрана за втори четиригодишен мандат. Честна, лоялна и безкомпромисна, тя винаги защитава и отстоява истината.

Българското училище „Джон Атанасов” в Чикаго, чийто ръководител е г-жа Иванова, е първият носител, сред всички български училища в чужбина, на Почетния медал „Иван Вазов” на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ).

За своя огромен принос в областта на образованието г-жа Иванова е удостоена през 2007 г. с Почетния медал „Паисий Хилендарски” на ДАБЧ, а през 2011 г. - с Почетната грамота „Неофит Рилски” на Министерство на образованието, младежта и науката.

За своите постижения в областта на образованието в САЩ по предложение на БАА е обявена за българка на годината за 2006г. от National Institute of Anthropology, Salt Lake City, Utah, USA.

В отдалечените от България континенти асимилационните процеси са най-силни и най-трудно се поддържа тесният контакт с родината. Малко са нашите сънародници, които в дълъг период и с възрожденски ентусиазъм са направили толкова, колкото е направила г-жа Иванова.

За огромните й заслуги за съхраняване на българското самосъзнание, език и култура в най-голямата ни диаспора зад граница – тази в гр. Чикаго, САЩ, Управителният съвет на АБУЧ предлага г-жа Боянка Иванова да бъде удостоена със званието на ДАБЧ „Българска на годината – 2012”

С уважение и пожелание за бъдещо ползотворно сътрудничество,

Д-р Боян Кулов,
председател на АБУЧ