Интервю на д-р Боян Кулов по БНР „България”

На този линк http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/FullEmissions/Pages/Programa_090313.as... – предаването на Радио „България”. Ако желаете да чуете на 10.6 минута интервю с д-р Боян Кулов, председател на Асоциацията на българските училища в чужбина, кликнете на високоговорителчето пред заглавията

„Студио „Политика” и „Чергата”.

Д-р Кулов отговаря на въпроси, зададени във връзка с участието му в срещата при Президента, където се обсъди възможността за създаване на обществени съвети, които да участват в политическия живот на България.