Новости в сайта на АБУЧ - Устав, Покана за ОС, Годишни отчети

Скъпи колеги и приятели на АБУЧ,

Може да видите следните документи качени в сайта на АБУЧ, под меню Организация:

Устав на АБУЧ, Юни, 2013 г.
Годишен отчет на АБУЧ 2010-2011 г.
Годишен отчет на АБУЧ 2011 - 2012 г.
Годишен отчет на АБУЧ 2012 - 2013 г.

Също така може да намерите поканата за Общо Събрание на АБУЧ, което ще се проведе на 26.07.2013 г. от 14.00 часа на следния адрес:

Софийски университет „Климент Охридски”
Нова конферентна зала (северно крило, втори етаж)
бул. „Цар Освободител” № 15
1504 София

В под менюто на самата покана, можете да откриете примерни пълномощни за упълномощяване на физическо лице от юридическо такова, за присъствие на общото събрание, както и упълномощяване на физическо лице от физическо такова.

Пълномощно от физическо лице-член на АБУЧ на физическо лице - член на АБУЧ за участие на ОС 2013 г.
Пълномощно от юридическо лице-член на АБУЧ на физическо лице - член на АБУЧ за участие на ОС 2013 г.