Членски внос

На последното Общо събрание на АБУЧ, което се състоя на 26.07.2013 г., бе взето решение членският внос за юридически лица да бъде, както следва:

Училища, имащи до 50 ученици: 25,- евро (50,- лв.)

Училища, имащи до 100 ученици: 37, - евро (75,- лв.)

Училища, имащи над 100 ученици: 50,- евро (100,- лв.)

За физически лица:

10,- евро (20,- лв.)

Всички новоприети членове през 2015 г. и одобрени за такива на Общото събрание на АБУЧ през юли 2016 г. трябва да заплатят членския си внос за 2016 г. в сметката на АБУЧ:
Първа инвестиционна банка, BIC: FINVBGSF, IBAN: BG71FINV91501200252210

А членският внос за 2017 г. трябва да се заплати в периода от януари до края на март 2017 г.