КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ЧУЖБИНА

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ЧУЖБИНА,

ВИЕНА 25. – 27. АПРИЛ

В продължение на три дни, между 25. и 27. април, в залите на Българския културен институт „Дом Витгенщайн” във Виена представители на 35 училища с преподаване на български език в чужбина ще дискутират по въпроси, свързани с проблемите за качественото изучаване на българския език в чужбина. Конференцията се организира от Министерството на образованието и науката на Република България и Асоциацията на българските училища в чужбина, с любезното съдействие на посолството на Република
България, Българския културен институт „Дом Витгенщайн” и Българо-австрийското училище „Св.св.Кирил и Методий” във Виена, Австрия.

В Конференцията ще участват министърът на образованието и науката на Република България проф. Анелия Клисарова и представители на български държавни институции, посланикът на Република България в Австрия н.пр. Елена Шекерлетова, ръководители и преподаватели от над 35 български училища в Европа и Америка, представители на неправителствени организации, на академични центрове от България и чужбина и журналисти.

Конференцията има за цел да обсъди образователната политика за българите в чужбина и перспективите за развитие, да дискутира актуални въпроси, посветени на изучаването на българския език в чужбина и да разгледа различни аспекти, свързани с динамиката в преподаването, разпространението и функционирането на българския език в чуждоезикова среда.

Основните акценти на конференцията ще засегнат проблемите, свързани с:

- новите методики в преподаването на български език в чуждоезикова среда;

- предизвикателствата и успешните практики в различните образователни системи;

- създаването на адаптирани програми, учебници и учебни помагала за училищата

в чужбина;

- въвеждането на електронно обучение по български език, история и география на

България за училищата в чужбина;

- въпросът за включването на българския език като матуритетен предмет в чуждите

образователни програми на страните от Европейския съюз, САЩ и др.

Важен аспект в програмата на конференцията ще бъде обмяната на добри практики в обучението по български език, история и география на България в тези училища.

Обучението по български език в чужбина реализира защитата на езиковите права и образователните потребности на децата с български корени, живеещи в чужбина.

Управителен съвет
на Асоциацията на българските училища в чужбина

Тук може да намерите горното комюнике в PDF формат.
Тук може да намерите програмата на конференцията.