МОДЕЛИ ЗА КАЧЕСТВЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ЧУЖБИНА – 25-27 АПРИЛ 2014г., ВИЕНА, АВСТРИЯ

ДОКЛАДИ

1. МОН, Дирекция Организация , контрол и инспектиране: СЪХРАНЕНАТА БЪЛГАРИЯ

2. Д-р Ирина Владикова – директор на австрийско-българското училище за занимания в свободното време „Св. св. Кирил и Методий” във Виена, зам.-председател на АБУЧ:

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК РОДЕН И/ИЛИ ЧУЖД

3. Доклади на АБУЧ:

3.1 Снежина Мечева – директор на Българското училище към Посолството на България в Лондон, Великобритания, говорител на АБУЧ:

БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ В ЧУЖБИНА СЕ ГРАДИ С ЛЮБОВ, МОРАЛ, ЕТИКА…И ВСЕ ПАК С ПАРИ.

3.2 Боянка Иванова – директор на българското училище „Джон Атанасов” в гр. Чикаго, САЩ, член на УС на АБУЧ:

КРАТЪК ОБЗОР НА ИСТOРИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В САЩ ОТ ЛИЦЕНЗИРАНЕТО ДО ФИНАНСИРАНЕТО

3.3 Петя Цанева – президент на Асоциация „Балкан” в гр. Мадрид, Кралство Испания:

ОБЩА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА

3.4 Силвия Стаменова - член на УС на Асоциацията на българските училища в чужбина
Ранно детско развитие - добри практики при работа с деца от 0 до 6 годишна възраст

3.5 Кони Димитрова – директор на дирекция „Български общности и информационна дейност” в ДАБЧ:

ОРГАНИЗИРАНИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В ЧУЖБИНА

3.6 д-р Валентина Александрова – преподавател в българското училище към Посолството на България в Лондон, Великобритания:

ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ В ЕДНО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ В ЧУЖБИНА

3.7 Здравка Владова – Момчева, преподавателка по български език и литература в горен
курс на Българското училище към Посослството, Лондон:

МОДЕРНИ ПОДХОДИ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ ПО СТАРОБЪЛГАРСКА
ЛИТЕРАТУРА В 9 КЛАС. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И УСПЕШНИ ПРАКТИКИ
В ДВЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СИСТЕМИ – БЪЛГАРИЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Презентацията може да намерите ТУК

3.8 Мая Падешка, НИОН „Азбуки”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”:

За методиките и медиите

3.9 Светла Кьосева, Директор на Българското училище за роден език , Будапеща:

Какво ни прави българи, когато сме в чужбина?

3.10 г-жа Ваня Налбантова - преподавател от училище "Джон Атанасов" в Чикаго, САЩ:

Ролята на мултимедията в уроците по родни предмети зад граница. Готовност за дистанционно обучение

3.11 Сълзица Громан - учител в Българо-австрийското училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – Виена, Австрия:

Пролетни празници и обичаи

3.12 Красимира Шарф учител - ПГ и 1-4 клас в Българо-австрийско училище "Св. св. Кирил и Методий" във Виена, Австрия

Приказката като средство за развитие на речта в предучилищна възраст


Поздравление към конференцията на Вицепрезидента на Република България - Маргарита Попова

Поздравление към конференцията на доц. д-р Боян Кулов, председател, Асоциация на българските училища в чужбинаАудиозапис на предаването „Неделя 150”- 3.05.2014 г. по БНР „Хоризонт”, за Конференцията на МОН и АБУЧ на тема: „МОДЕЛИ ЗА КАЧЕСТВЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ЧУЖБИНА” – 25-27 април, Виена, Австрия.

1. Министър А. Клисарова.
2. Репортаж от Чехия за българските матури в българското държавно училище в Прага.
3. Интервю с г-жа Снежина Мечева – говорител на АБУЧ.Обща снимка от събитието: