Обява за Общо събрание

Уважаеми колеги,

Общото събрание на членовете на сдружение с нестопанска цел Асоциацията на българските училища в чужбина ще се състои на 29.07. 2014 г.( вторник) от 14:30 ч. в:

Град София 1000,
бул. „Цар Освободител” 15,
Новата конферентна зала (северното крило, втория етаж) на Софийския университет „Климент Охридски”.

Регистрацията започва в 13:30. Ори невъзможност на някои от членовете на АБУЧ да присъстват лично, умоляваме да изготвят съответните заверени нотариално пълномощни (нотариална заверка не се изисква само, ако юридическо лице упълномощава физическо лице, член на АБУЧ). В приложението – образци за пълномощните.

Умоляваме всички, които до този момент не са платили членския си внос, да го направят в най-скоро време, за да имат право да гласуват на Общото събрание. По устав членският внос трябва да бъде внесен до края на месец март в съответната година.

На последното Общо събрание на АБУЧ, което се състоя на 26.07.2013 г., бе взето решение членският внос за юридически лица да бъде, както следва:

Училища, имащи до 50 ученици: 25,- евро (50,- лв.)

Училища, имащи до 100 ученици: 37, - евро (75,- лв.)

Училища, имащи над 100 ученици: 50,- евро (100,- лв.)

За физически лица: 10,- евро (20,- лв.)

Данни на банковата сметка на АБУЧ: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА: BIC:FINVBGSF, IBAN:BG71FINV91501200252210,

Предвиждаме на 28 юли през целия ден и евентуално на 29 юли 2014 г. сутринта в Софийския университет да организираме семинари по: история и география на България; български език и литература, дистанционно обучение. Програмата на тези семинари ще обявим допълнително.

Вечерта на 29.07.2014 г. ще се състои традиционната среща – коктейл на членовете на АБУЧ с официални гости, представители на държавните институции,приятели и съмишленици на делото ни.

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АБУЧ