Поздравление към конференцията на доц. д-р Боян Кулов, председател, Асоциация на българските училища в чужбина

Уважаема г-жо министър,

Ваши превъзходителства,

Уважаеми представители на Министерството на образованието и науката,
ръководители и учители от български училища в чужбина,
представители на организации на българите в чужбина,

Уважаеми гости,

Позволете ми да благодаря на Министъра на образованието на Република България – г-жа Анелия Клисарова - преди всичко за участието на министерството в организацията на тази конференцията, но и затова, че лично ни посети на „наша“ територия, тук – извън границите на България, където живеят и работят българите зад граница. След предишния министър на образованието - г-н Сергей Игнатов - и Вас, г-жо Клисарова, не мисля, че отсега нататък България ще има министър на образованието, който би пропуснал да посети конференция на българските училища в чужбина. За някои от тук присъстващите колеги, които имат по-дълъг опит в работата с българската държавна администрация, посещение на толкова високо равнище все още звучи почти скандално, но, както виждаме, колеги, времената все пак се менят и постепенно се създават много полезни традиции.

Използвам случая да отправя официална покана и към Министъра на Външните работи също да посети наши конференции. МВнР през последната година обръща все по-нарастващо внимание и към българите в чужбина, и към техните училища. Както дейността на министерството на образованието и науката разшири своя международен обсег неимоверно много и то в сравнително кратък срок, така същественото и изключително ползотворно за България присъствие на наши сънародници в чужбина постепенно внася качествени промени във „външните” приоритети на страната. Имам предвид образованието на българите и, на първо място, образованието по български език и литература, история и география на България.

В тази връзка бих искал да подчертая значимото присъствие тук на българските посланици в съседните Унгария и Словакия, които уважиха нашата конференция и сърдечно да им благодаря за грижата към българите в чужбина и техните жизнено важни интереси, включително възможността десетките хиляди млади българи извън границите на родината:

- да изучават и контактуват на своя език,

- да получават качествени знания за България, за делата на своите деди, родители и сънародници и

- да имат правото където и да се намират – чрез матури по български език, един от официалните езици на ЕС, провеждани в българските училища в чужбина - да използват тези знания в по-нататъшното си образование, където и да решат да го продължат – в България, Европейския съюз или Америка.

Българските училища в чужбина работят за това всички млади граждани на страните-членки на ЕС да имат правото и възможността да изучават своя роден език, независимо в коя страна се намират! Европейският съюз трябва да поведе света в тази посока. Очакваме именно представителите на България в Европейския парламент да поставят на обсъждане директива, която осигурява условията за реализирането на това право. Всички европейски граждани биха спечелили от това!

Накрая позволете ми да благодаря на организаторите на местно ниво на тази конференция в лицето на Нейно превъзходителство посланик Елена Шекерлетова, проф. х.к. доц. д-р Румяна Конева, директор на Българския културен институт „Дом Витгенщайн, и не на последно място по значение, д-р Владикова, директор на българското училище във Виена и заместник-председател на Асоциацията на българските училища в чужбина, които по блестящ начин наредиха Виена до Чикаго, Мадрид, Брюксел, където бяха проведени подобни конференции, които направиха и Виена съпричастна към най-важния приоритет на майка България – образованието на нейните деца.

Да си пожелаем ползотворна конференция!

Виена, 25. 04. 2014 година

Доц. д-р Боян Кулов, председател, Асоциация на българските училища в чужбина, Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН, бул. Г. Бончев, бл. 3, 1113 София. bkoulov@gmail.com
Associated Professor Boian Koulov, Chairman, Association of the Bulgarian Schools Abroad, National Institute of Geophysics, Geodesy, and Geography, Bulgarian Academy of Sciences, G. Bonchev Blrd., bl. 3, 1113 Sofia, bkoulov@gmail.com