Поздравление към конференцията на Вицепрезидента на Република България - Маргарита Попова

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ В КОНФЕРЕНЦИЯТА,

В присъствието на българския министър на образованието и науката, на българския посланик в Австрия и на председателя на Съюза на българските учители - които сърдечно поздравявам - бих искала да се обърна към вас като към скъпи приятели. Да изразя уважението си, че сте направили възможно това сериозно събитие и че неуморно посвещавате интелект и енергия на образованието по български език извън България.

Нарекли сте своя форум „Модели за качествено изучаване на български език в чужбина“. Хубаво е, делово. Ако трябваше аз да избера заглавие, щях да помоля госпожа Снежина Мечева да ми подари нейното – Българското училище в чужбина се гради с любов, морал и все пак с пари. Мислим по един и същи начин. Нещо повече – мислим заедно. Доказва го фактът, че сте успели да обедините усилията на Асоциацията с българските институции и неправителствени организации.

Познавам повечето от вас, благодаря ви за активното съучастие в подготовката на проекта за национална стратегия за българските общности зад граница, главно на вас дължим вписването на важните неща, свързани със съхраняването на майчиния език и познанието за родните корени. Приемането на стратегията, което очаквам в най-близко време, ще изиска от всяко българско правителство и институция да мислят за опазването на българския дух и слово в днешни условия, когато България не е само от Тимок до Черно море.

Знаете, че подкрепям настояването ви училищата в чужбина да залегнат в новия закон за образованието. Подкрепям родената на нашата конференция в Брюксел идея да се работи за това Европейският съюз да формулира своя политика, ангажименти и гаранции за изучаването на майчин език на цялата своя територия. Без колебание заявявам, че също като вас смятам образованието по роден език, история и култура за част от концепцията за национална сигурност. Инвестирането в образование задължително трябва да изпревари всички други приоритети на държавата и да заеме първото място.

Скъпи учители! Програмата на конференцията е амбициозна и взискателна. От сърце пожелавам да стигнете до съвместни решения, с които да пристъпите напред в общите си цели. Смятайте ме за един от вас, когато става дума за подкрепа и работа!

Ваша
МАРГАРИТА ПОПОВА
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ