Предложение на МОН за определяне на комисии

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката

ДО Г-Н БОЯН КУЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
АСОЦИАЦИЯТА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА
В ЧУЖБИНА

Уважаеми г-н Кулов,

Във връзка с изпълнението на решенията от конференцията за българските неделни училища в чужбина на тема "Модели за качествено обучение на български език в чужбина" предстои определянето на комисии за:

- разработване на програми по български език, съответсващи на нивата на европейската езикова рамка;
- разработване на адаптирани учебни програми по история и цивилизация и по география и икономика в частта "история на България"и "география на България" и по човекът и обществото.

В тази връзка Ви информирам, че в състава на комисиите ще бъдат включени и учители от българските неделни училища в чужбина.

Моля в срок до 24 юни 2014 г. Асоциацията на българските училища в чужбина да предложи учители с доказан опит и професионализъм в работата за включване в състава на комиссите, както следва:

- двама начални учители (1 - за комисията за разработване на програми по български език, съответсващи на нивата на европейската езикова рамка и 1 - за комисията за разработване на адаптирани учебни програми по човекът и обществото);

- един учител по български език и литература;
- един учител по история и цивилизация;
- един учител по география и икономика;

Необходимо е да посочите: име, презиме и фамилия на учителя, училище, населено място, държава, електронен адрес и телефон за контакт.

С уважение:

Лазар Додев
Директор на дирекция
"Организация, контрол и инспектиране"