СЕМИНАР ЗА АДМИНИСТРАТОРИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА

АДАПТИРАНИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА

СЕМИНАР

ЗА АДМИНИСТРАТОРИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ОТ БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА

С УЧАСТИЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

28 юли 2014 година
Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Нова конферентна зала (северно крило, втори етаж)
бул. „Цар Освободител” № 15, София

ПРОГРАМА

10.00 Откриване: доц. д-р Боян Кулов, председател на АБУЧ

10.00 – 13.00 Работна група „Адаптирани програми за обучение по история и
география на България от 1 до 12 клас” - модератор: д-р Валентина
Александрова, преподавател в Българското училище към Посолството
на България в Лондон, Великобритания.

10.00 – 13.00 Работна група „Адаптирани програми за обучение по български език и
литература за предучилищна възраст” - модератор: Мадлена Будинова,
преподавател на предучилищните групи в ПБНУ „Св. Иван Рилски“, гр.
Мадрид и гр. Фуенлабрада, ръководител на ПБНУ „Св. Иван Рилски“ гр.
Фуенлабрада, логопед

10.00 – 13.00 Работна група „Адаптирани програми за обучение по български език и
литература от 1 до 4 клас” - модератор: Мария Горостанова,
преподавател и ръководител на училище „Св. Иван Рилски”, Мадрид

10.00 – 13.00 Работна група „Адаптирани програми за обучение по български език и
литература от 5 до 8 клас” - модератор: Петя Цанева, президент на
Асоциация «Балкан», Мадрид, член на УС на АБУЧ

10.00 – 13.00 Работна група „Адаптирани програми за обучение по български език и
литература от 9 до 12 клас” - модератор: Здравка Момчева, учител,
Българско училище към Посолството на Р България, Лондон

13.00 – 14.00 Обяд (сандвичи и напитки)

14.00 -15.00 Кръгла маса „Адаптирани програми за обучение по български език,
литература, история и география на България от 1 до 12 клас” –
модератор: Петя Цанева, президент на Асоциация «Балкан»,Мадрид,
член на УС на АБУЧ

15.00 – 15.20 Кафе пауза:

15.20 – 15.30 Кръгла маса „Дистанционно обучение за българските училища в чужбина” - модератор: Боянка Иванова, директор на Българско училище „Джон Атанасов”, Чикаго, член на УС на АБУЧ

15.30 – 16.10 „Онлайн обучение по български език, история и география“ - Райчин Рачев, Анелия Кременска и други участници в демонстрацията, Фондация „Бъдеще 21 век“

16.10 – 16.50 "Виртуална класна стая на Прознание АД. Дистанционно обучение в реално време" - Вероника Козарева, eксперт „Учебни програми“,Прознание АД.

16.50 – 17.30 "Идеи за сътрудничество с ОМГ Пловдив в реализацията на дистанционното обучение на ученици извън България, както и други форми на взаимодействие с българските училища зад граница, членове АБУЧ" - Гергана Петрова пом.-директор, Образцова математическа гимназия "Акад. Кирил Попов", Пловдив.

Работните групи и кръглите маси са отворени за всички желаещи преподаватели и учители в българските училища в чужбина.

Семинарът се организира по програма „Национални, европейски цивилизационни измерения на диалога „Култура – език – медии“” към Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма матер" на Софийския университет "Св. Климент Охридски", финансиран от Фонд "Научни изследвания" на Министерство на образованието и науката.

* Събитието е безплатно за преподаватели и администратори в българските училища в чужбина.


Съпътстващи събития

29.07.2014 13.30 – 17.00 Общо събрание на АБУЧ