Работни групи

Уважаеми колеги,

На 28 юли в СУ "КЛ.Охридски" -
Нова конферентна зала (северно крило, втори етаж), бул. „Цар Освободител” № 15, София,
ще се проведе семинар за администратори и преподаватели от бълг.у-ща в чужбина
с участието на МОН - (допълнително ще получите програмата на семинара).

Семинарът ще бъде разделен на няколко работни групи.

Поради спецификата и обема на проблематиката на групата „Адаптирани програми за обучение по български език и литература от ПГ и от 1 до 12 клас” сме я разделили на 4 подгрупи:

- І работна група - „Адаптирани програми за обучение по български език и литература за предучилищна възраст” - модератор: Мадлена Будинова, преподавател на предучилищните групи в ПБНУ „Св. Иван Рилски“, гр. Мадрид и гр. Фуенлабрада, ръководител на ПБНУ „Св. Иван Рилски“ гр. Фуенлабрада, логопед;
e-mail: budinova.madlena@abv.bg

- ІІ работна група - „Адаптирани програми за обучение по български език и литература от 1 до 4 клас” - модератор: Мария Горостанова, преподавател и ръководител на училище „Св. Иван Рилски”, Мадрид;
e-mail: gorostanova@hotmail.com

- ІІІ работна група - „Адаптирани програми за обучение по български език и литература от 5 до 8 клас” - модератор: Петя Цанева, президент на Асоциация «Балкан», Мадрид, член на УС на АБУЧ;
e-mail: petiadimitrovatzaneva@yahoo.es

- ІV работна група - „Адаптирани програми за обучение по български език и литература от 9 до 12 клас” - модератор: Здравка Момчева, учител, Българско училище към Посолството на Р България, Лондон.

e-mail: zdravkavm@gmail.com

Работните подгрупи ще работят в първата част на семинара (10.00 – 13.00) поотделно и ще обсъждат предложенията на колегите. В края на семинара ще се обобщат предложенията на отделните подгрупи.
Участниците във всяка група трябва да дадат своите предложения за това: кое е полезно да има в бъдещите адаптирани програми и учебници и кое е ненужно и трябва да отпадне. Могат да се направят и предложения в какъв вид е най-добре да се поднасят знанията за деца в чужбина, за да са по-лесно усвоими.
Колеги, които не могат да дойдат в София, могат да изпратят писмените си предложения за адаптираните програми и учебници на съответните отговорници, които ще бъдат модератори на съответните подгрупи.
Като координатор на групата „Адаптирани програми за обучение по български език и литература от ПГ и от 1 до 12 клас” ви призовавам за активно участие и очакваме вашите заявки за участие при отговорниците/модератори на съответните подгрупи или на
e-mail: irina_vladikov@hotmail.com

Като допълнителна информация останалите работни групи:

2. Работна група „Адаптирани програми за обучение по история и география на България от 1 до 12 клас” - модератор: д-р Валентина Александрова, преподавател в Българското училище към Посолството на България в Лондон, Великобритания.

e-mail: comtakt@schoolbgembassy.org.uk или v.alex.kirova@gmail.com

3. Кръгла маса „Дистанционно обучение за българските училища в чужбина” - модератор: Боянка Иванова, директор на Българско училище „Джон Атанасов”, Чикаго, член на УС на АБУЧ,

e-mail: bmi_me@yahoo.com

Очакваме вашите заявки за участие и предложения за промяна, която всички отдавна чакаме.

с летен приятелски поздрав

д.р Ирина Ботева-Владикова

директор и преподавател

БУ„Св.св.Кирил и Методий”- Виена, Австрия

зам.председател на АБУЧ