Публично обсъждане на финалната версия на новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж"

Публично обсъждане на финалната версия на новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж"-изказване на д-р Боян Кулов, председател на АБУЧ

Министерството на образованието и науката (МОН) инициира на 19 септември 2014 г. публично обсъждане на финалната версия на новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Публичното обсъждане ще се проведе на 19 септември от 10:00 часа в зала „Роял“ на “София Хотел Балкан” (Шератон). В него ще вземат участие министърът на образованието и науката доц. Румяна Коларова и зам.-министър проф.Николай Денков.

Инициативата има за цел да представи основните акценти на програмата след отразяването на получените от Европейската комисия коментари.

За участие в публичното обсъждане са поканени ректорите на висшите училища, социалните партньори на МОН, членовете на обществения съвет към министъра на образованието и науката и всички заинтересовани страни.

Предложенията и становищата по време на публичното обсъждане ще бъдат обобщени и представени на заседание на тематичната работна група, отговорна за разработването на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в края на месец септември 2014 г.

„Наука и образование за интелигентен растеж“ е изцяло нова програма за програмния период 2014-2020 г. Общият й бюджет възлиза на 1,37 млрд.лв. (финансиране от ЕС и национално съфинансиране). Управляващ орган на програмата ще бъде Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ към МОН.

По лична покана на министъра на образованието и науката д-р Боян Кулов, председател на АБУЧ, направи кратко изказване, което беше фокусирано върху интеграцията, като основен принцип на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". С няколко конкретни примера подчерта нуждата българските училища в чужбина да станат интегрална част от системата на българското образование, без което няма да бъдат изпълнени целите на "Европа 2020" (Стратегията на ЕС до 2020 г.)

Целта на изказването бе, не на последно място, да заявим, че ни има, че се увеличаваме и сме все по-активни, пред ТВ и други присъстващи медии, най-високо ниво в МОН и присъстващите представители на образователното съсловие, вкл. г-жа Янка Такева. Министър Коларова отговори компетентно, като подчерта, колко много се прави вече за БУЧ, но и в бъдеще тяхното финансиране ще се базира на национални, а не на европейски ресурси, които ОП предлага.

Изводи: В краткосрочен план, изключително важно е БУЧ да имат организация, като АБУЧ, която да ги представя пред българската държава. Нашето присъствие в това отношение трябва да се засилва. Относно бъдещето - трябва задължително да продължим линията за все по-голямо въздействие върху депутатите ни в Европейския парламент, като обосноваваме нуждата от училища по роден език в ЕС за задоволяване образователните нужди на емигрантите, за осигуряване на правото на свободно придвижване и труд в ЕС, т.е., въпросът да се поставя във всички аспекти на общоевропейско ниво.