Поздравление до д-р Владикова от посланика на Република България в Австрия, г-жа Елена Шекерлетова

„Уважаема и скъпа госпожо Владикова!

Отдавна знам, че сте номинирана от Вашите колеги от българските училища в чужбина, които много Ви ценят и обичат. Номинацията е напълно заслужена, напълно заслужено е и високото отличие, защото Вие наистина сте една голяма българка - не на тази или друга година , а изобщо и винаги! Възхищавам се на Вашия дух, характер, голямо сърце, на вълнението и страстта, която влагате във всичко, което правите! Хора като Вас вдъхновяват и окуражават, а за децата и младежите е истински късмет да имат учители като Вас!

Прегръщам ви!

Елена Шекерлетова”