Първото българско училище в САЩ лицензирано и от американското образователно министерство в щата Илинойс, САЩ

Радостна новина, отнасяща се за лицензиране на обучението по български език в училище „Джон Атанасов“ в Чикаго от Министерството на образованието в щата Илинойс, САЩ, което става първото българско училище в САЩ, лицензирано и от американското образователно министерство в щата Илинойс.

Това ново признание на училището носи много предимства за учениците, които ще могат да представят владеенето на българския език, като кредитен предмет в документите си за завършен етап на обучение в американската образователна система.

Тези отговорности се засилват и от съвпадащите по време и други две нови тенденции в образователните политики на САЩ и България. Българското правителство прие на първо четене през месец март т.г. влизането на българските училища зад граница в Закона за общоучилищното образование в България. С въвеждането на Seal of Biliteracy to Recognize Students with Mastery of Two or More Languages ( Печат за отличие на учениците, владеещи два или повече езика) държавните училища на територията на Чикаго дават редица предимства на учениците, владеещи чужд и/или майчин език.

Съвпадението на всички тези промени на държавно и училищно ниво, потвърждават далновидността на цялото училищно ръководство, усърдието в работата на педагогическия ни колектив, както и готовността ни да се посрещнат новите перспективи в образователното дело на двете държави- България и САЩ.