Млади художници рисуваха икони на Св. Св. Кирил и Методий в Линц

С иконопис приключиха Кирило-Методиевите дни за БУ "Дунав" в Линц.
На 30.05.2015 млади талантливи художници от училището рисуваха икони на
двамата братя просветители Св.Св. Кирил и Методий.

Няколко дни по- рано 16 представители на българското училище се включиха в
Поколонението пред гроба на Св. Кирил в Рим. Една прекрасна инициатива на
Асоциация "Балкан", АБУЧ и БУ "Асен и Илия Пейкови" в Рим.

Използвам случая на благодаря на организаторите, най- вече в лицето на Петя
Цанева и Венета Ненкова за прекрасната организация!

С уважение,
Дарина Тонкова