Среща с г-н Георги Пирински 1.07.2015 в Лондон, Великобритания

На 1 юли 2015 г. в Лондон бе проведена среща на г-н Георги Пирински, евродепутат в Европарламента, Почетен член на АБУЧ, с г-жа Снежина Мечева - директор на Българското училище към Посолството на България в Лондон, Великобритания. Бяха обсъдени въпросите за възможността българските евродепутати да съдействат на АБУЧ за поставяне в Европарламента на въпроса за въвеждането на български матури в образователните системи на страните от Европейския съюз.

Г-жа Мечева запозна г-н Пирински с отстъплението в този процес на страни,
които до момента имаха успех в тази насока (Австрия). Освен това го
информира за проблема с българската матура във Великобритания, каквато
матура имаше преди двадесетина години, но бе премахната. Споделена бе
тревогата в това отношение и желанието да направим необходимото този процес
на регресия да не се задълбочава, а да се преодолее.

Г-н Пирински бе запознат с информацията за инициираната от УС на АБУЧ среща
с българските евродепутати в София в кабинета на вицепрезидент М. Попова, за
която среща досега двама евродепутати са потвърдили участието си, а други
двама желаят да се присъединят (ако по това време са в България). Г-н
Пирински потвърди и своето участие на тази среща.

Той сподели, че за него е важно да се тръгне по линията на историческия
факт, че българският език и делото на Кирил и Методий са цивилизационно
образуващ фактор за цяла Европа, който фактор се дължи именно на България. Бяха предложени конкретни стъпки в тази насока, които да бъдат обсъдени с АБУЧ.

2 юли 2015 г.

На 2 юли 2015 г. следобед г-н Пирински имаше среща с посланика на България
в Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия - г-н Константин Димитров.
След срещата на двамата, г-н Пирински посети Българското училище към Посолството на България в Лондон и се запозна работата на колектива и постиженията му. Разговорите за дейността, която АБУЧ трябва да инициира в Европарламента, продължиха.
Българската матура във Великобритания (така нареченият А-левъл) бе възможна преди 20-тина години, но в последствие бе отменена (тогава с изключение на руския). Пет години по-късно такова право отново си извоюваха само поляците.

Г-н Пирински сподели, че сутринта е бил на среща с г-н Майк Гейпс (Mike
Gapes MP) , член на Британския парламент (Hause of Commons), отговарящ за
Южен Илфорд (Ilford South). На тази среща г-н Пирински е информирал г-н
Гейпс за проблема на българите във Великобритания, свързан с българската
матура, и желанието им той да бъде повдигнат пред британските власти, за да
се направи необходимото. Г-н Гейпс е потвърдил, че е запознат с подобен
проблем, поставен от албанската общност във Великобритания. Споделил е, че
той пряко не отговаря за тези въпроси, но може да ни свърже с хора, които са
ангажирани с това. Уверих г-н Пирински, че ние в Лондон ще предприемем
действия в тази посока.

Разговорът продължи на теми, свързани с цялостната дейност на училището ни и
АБУЧ, както и на теми, свързани с постиженията, но и с проблемите, които
делото за образованието по български език в чужбина среща по пътя си.

Г-н Пирински записа в книгата за почетните гости на училището ни своите
пожелания, в които включи прекрасната дума "първопроходци" ( в
приложението).

Снежина Мечева
директор на Българското училище към Посолството на България в Лондон
говорител на АБУЧ
3.07.2015 г.