Рубрика на в-к "Поглед" за българските училища в чужбина

Началото на рубриката на в-к "Поглед" за българските училища в чужбина се постави с интерю на Ивайло Калфин, вицепремиер и министър на външните работи на Република България, от 27-ми септември.

Пълният текст на интервюто и информация за формирането на "обществено настоятелство", се ангажира да работи безвъзмездно по проблемите на българските училища в чужбина, можете да наметите на Интернет страницата на Държавната агенция за българи в чужбина.

Списък със статиите във в-к "Поглед":