ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО ПОВОД НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

АСОЦИАЦИЯ
НА БЪЛГАРСКИТЕ
УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА
Асоциация на българските училища в чужбина
ул. „Академик Георги Бончев” блок 3, 1113 София, България
телефон: 00359/ 2/ 979 3367, факс: 00359/ 2/ 870 0204, Internet: www.abgschool.org, E-mail: info@bgschool.org
Регистрирана в Софийски градски съд с решение №14857/2007, Булстат: 175392819
Първа инвестиционна банка, BIC: FINVBGSF, IBAN: BG71FINV91501200252210
Изх. номер: А 210/ 01.09.2015

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПО ПОВОД НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

Мили ученици,
Скъпи колеги,
Уважаеми родители и настоятели,
В първите есенни дни на септември, когато лъчите на слънцето все още ни напомнят за
току-що отминалото шумно и пъстро лято, ние българите с чувство на гордост повеждаме
нашите празнично пременени деца към родното училище. С особена ревнивост тази традиция
отстоява правата си в българските училища в чужбина, където по стар български обичай с
китка здравец и хляб отварят широко вратите на светилищата на българското, изградени
далеч от родината от вас, учителите, настоятелите и родителите, с много любов и вяра, за да
посрещнат бъдещето - младите българи, избрали да започнат учебната година на своя роден
език.
Да учим български език, да говорим и пишем на него, в многоезиковото разнообразие
на света, в който живеем, е възможност и привилегия, защото:
- българският език ни сближава – учи ни как да се разбираме по-добре един-друг, кара
ни да се чувстваме уютно , когато се срещаме с близки и приятели;
- той ни дава сила да разбираме другостта, а заедно с това да съхраним собствената си
уникалност и културни традиции;
- българският език е предимство за бъдещето – още една възможност за успех, за
развитие и лична реализация;
- българският език е светлинката, която ни води по широките пътища на света, носейки
в сърцата си България.
Щастлива и успешна учебна година, уважаеми колеги, и много успехи и радост с
вашите прекрасни възпитаници! Нека с общи усилия да възпитаме децата ни в доброта и
толерантност, да им покажем нашето отношение към света – да знаят откъде са родителите
им, техните мама или татко, баба и дядо, и това да ги изпълва с гордост.
Напред и нагоре, скъпи ученици, прекрачили прага на родното училище - една малка
българска духовна територия в глобалния свят! Учете се старателно и упорито и учението ще
ви даде не само безценния дар да четете и пишете, но и ще ви помогне да откриете хиляди
нови интересни неща за света и за вас самите.
Нека училищните камбани на българските училища в един глас дружно и тържествено
да възвестят по всички краища на света началото на новата учебна 2015 -2016 година!
Да е мирна, сговорна и ползотворна!

1 септември 2015 година
д-р Ирина Ботева-Владикова
председател на Асоциацията на българските училища в чужбина