Посещение в училище „П.К.ЯВОРОВ” Брюксел

На 22-и септември - Ден на Независимостта на България, в българското училище „П.К Яворов” имахме посещение. Драги гости ни бяха г-н Ангел Джамбазки, г-н Мартин Филипов и г-н Чавдар Трифонов - кандидат за кмет на Варна. Директорката на учебното заведение, г-жа Валентина Найденова, заедно със своя нов колега г-н Христо Караславов, запозна гостите с историята на българското училище в Брюксел, с начина, по който то функционира, с основните тенденции и приоритети в развитието му, с промяната в учебната програма, съобразена с изискванията на МОН и с наредбите, които са наложили промяната. Тя обърна съществено внимание на ремонта, извършен в училището през месец август и съобразен изцяло с изискванията за добри условия при престоя на децата в училище по време на обучението им. Тя отдели подобаващо внимание и на факта, че за да се подобри качеството на работа сред малките ученици, паралелките от начален курс се разделят на две - практика, започнала преди 4 години и доказала своята ефективност. Г-жа Найденова сподели също така, че след основен и щателен ремонт, гаражът на сградата е бил превърнат в класна стая, с идеята тази класна стая да побира всички деца заедно, но въпреки това новото помещение се оказва все така недостатъчно за първолаците-29. И това не е учудващо, предвид че тази година общият брой ученици е по-голям от всякога. В момента в училище „Яворов” се обучават около 150 деца - от предучилищна подготовка до 12 клас, като над 100 от тях са в начален курс.

Гостите бяха разведени из учебните стаи, като им бяха показани методическите пособия и техническите средства, с които училището разполага. Тук г-жа Найденова се възползва от възможността да благодари на г-н Джамбазки за оказаното сътрудничество през изминалите месеци, отчитайки, че в негово лице сме намерили добър приятел и съмишленик. Тя също така разказа и благодари за дарените през лятото от доц. д-р Милен Михов, пом.-ректор на ВТУ, два комплекта народни носии, книги и учебни помагала. Спомена с признателност и дарителския жест на проф. д-р Пламен Даскалов от Центъра за продължаващо обyчение ,РУ "Ангел Кънчев" в гр.Русе, благодарение на когото, от месец юли, училището ни разполага с две нови компютърни системи.

В края на срещата г-жа Найденова говори и за новите паралелки, които се очаква да започнат обучение през месец октомври, както и за старта на програмата за изучаване на български език от чужденци.
По време на срещата бе обсъдена и нуждата от по-гъвкаво законодателство спрямо учениците зад граница. Причина за това са многобройните случаи на деца, на които им се налага за по-кратък период от време да преминат през по-голям учебен материал.
От своя страна, г-н Ангел Джамбазки информира г-жа Найденова за проведената среща с Вицепрезидент Попова относно инициативата българският език да стане матуритетен в ЕС. Г-н Чавдар Трифонов разказа за различни проекти, с които е подпомогнал училищата във Варна, както и участието на ученици в конкурси зад граница.

Предвиденото време изтече бързо и неусетно. Разделихме се с обещание за нови работни срещи в близко бъдеще.

Българско училище „Пейо Яворов“ – Брюксел