Официален отговор от България относно признаването на учителския стаж

Уважаеми колеги,

Тук може да намерите, официалния отговор на зам.- министъра на Министерството на труда и социалната политика, Гълъб Донев, относно запитването от страна на българските учители в Чикаго за признаването на учителския ни стаж в българските училища зад граница.

От отговора се вижда, че оставането ни извън закона на училищното образование, както и произтичащото от това неоснование за изискуеми дължими осигурителни вноски по българското законодателство, включващ и учителския пенсионен фонд, дават основание за отказ.

Ето защо АБУЧ не престава да работи за узаконяването на всички училища зад граница, което ще стабилизира както съществуването им,така и издигането на авторитета и правата на учещите се и работещи в тях.

Трябва да изкажем искрена благодарност на доц. д-р Георги Кючуков, народен представител, http://mu-varna.bg/BG/AboutUs/Medicine/Pages/Georgi-Nedkov-Kiochukov.asp...

който лично се ангажира с получаването на точен отговор по този въпрос по време на визитата си в Чикаго и го изпрати до УС на АБУЧ за разпространение.

Благодарим и на генералния ни консул в Чикаго, господин Симеон Стоилов, който както винаги бе съпричастен и към този ни проблем и не престана да ни оказва съдейства в търсенето на компетентен отговор.

От името на Управителния съвет на АБУЧ ви уверявам, че асоциацията ни ще продължава така, както до сега в осемгодишната си история, да издига, разширява и защитава авторитета и правата на ученици и учители в българските училища зад граница.

Официалния отговор може да намерите тук

С уважение,

Боянка Иванова,

директор на българско училище „Джон Атанасов” в Чикаго