Международна конференция„20 години Булгарикум и 35 години научно сътрудничество между СУ„Кл.Охридски” и Саарландския университет

ДВЕ БЪЛГАРСКИ УЧИЛИЩА СПОДЕЛЯТ СВОЯ ОПИТ

на международна научна конференция

„20 години Булгарикум и 35 години научно сътрудничество между СУ „Кл.Охридски” и Саарландския университет” бе темата на приключилата двудневна международна конференция проведена в зала 2 на българската Алма Матер. За участие в събитието бяха поканени и ръководителките на българските училища от Саарбрюкен и Кьолн. Какво представляват българските школа в чужбина и дали те са ненужен лукс или необходимост, как българската държава помага в работата им и какви са очакванията зад граница, бяха само част от темите застъпени в доклада на ръководителката на училище „Васил Левски” от Саарланд Евелина Аврамова. След кратък обзор на постигнатото от създадената преди 8 години Асоциация на българските училища в чужбина, г-жа Аврамова сподели разочарованието на колегите от липсата на напредък в приетия наскоро Закон за предучилищното и начално образование, по отношение на българските училища в чужбина. Кое налага по-скорошно институционализиране на дистанционната форма на обучение и каква би била общонационалната полза от по-динамични промени, касаещи училищата зад граница, бе другата предложина за обсъждане тема.
В доклада на ръководителката на българско училище „Аз, Буки, Веди” от Кьолн г-жа Вероника Кампф бе споделен опит с деца-билингви при изучавяне ня български език. За трудностите породени от липсата на учебници адекватно изработени и съобразени със спецификата на учениците в българските училища зад граница, разказаха и двете преподавателки. Те призоваха университетските преподаватели, участвали в написването на т.нар.”преработени издания за деца изучаващи български в чужбина” да се запознаят по-обстойно със спецификата на тези, за които са предназначени. Децата изучаващи български в чужбина не са еднородна маса и преподаването по сега съществуващите учебници, не е ефективно.

В преобладаващата си част международната научна конференция бе съпътствана от доклади-плод на съвместни наблюдения между научните среди на двата университета. За различията между образователните системи на България и Германия и пораждащите се от това трудности говори проф. Боян Вълчев, а своето виждане за ролята на писмото в историята на българската култура, сподели проф. Роланд Марти – ръководител на катедра „ Славистика” в Саарландския университет. Особен интерес предизвикаха докладите на проф.Юлиана Стоянова за особеностите на пола и рода и начините му на
преподаване в български и немски език. В конференцията участваха още преподавателите и научни работници от университета в Саарланд Бистра Андреева, Мартин Клю и Петя Мол. Със свои разработки се представиха и някои от досегашните лектори, гостували в саарландския университет – Калин Михайлов, доц. Андрей Бояджиев, Петко Петков и Данка Апостолова.

Научните доклади и разработки представени на юбилейната среща да бъдат отпечатани в специално посветено на събитието издание, бе решено в края на международния форум.

Евелина Аврамова

София, 11.10.2015