Предложения за промени в проектозакона за училищното образование

На 12 юни 2010 Министерството на образованието, младежта и науката обяви предложение за обсъждане и обществена дискусия на Проект за закон за училищното образование. Наред с други важни промени, проектозаконът предоставя и уникална възможност за разрешаването на въпросите относно статута на училищата в чужбина. УС на АБУЧ призовава всички училища да се запознаят с проектозакона и да изпратят своите мнения и предложения на имейл адрес: zakon@abgschool.org.

Зона за публикуване на постъпилите мнения и предложения за промени в закона.