Поздравителен адрес по повод 1 ноември на Маргарита Попова - Вицепрезидент на Република България

Скъпи българи по света!

Поздравявам ви с Деня на народните будители 1 ноември! Уникален е
този наш празник. Защото знанието по история прави връзката с поколенията здрава. А поуката от миналото - ума ни трезв за
трудностите на днешния ден.

Много от будителите на България в различни моменти от своя живот
също са били далеч от Родината - изгнаници, учители, студенти,
хъшове и революционери. Заклевали са се над знамето, с перото са редили
стихове и животописи. И все с мисълта за България и за доброто име на българите.

Затова с приведена глава ги почитаме днес. Прегръщаме се един друг и си
даваме сила за общност - където и да сме по света.

Днес будител трябва да е всеки от нас - по своему и за добро. Бъдете
здрави, за да устоим заедно!

Честит Ден на народните будители!

Ваша
МАРГАРИТА ПОПОВА
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ