МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА: “С България в сърцето”

Философско-исторически факултет ПУ „Паисий Хилендарски”, гр.Пловдив и Българското неделно училище „ Св. св. Кирил и Методий”, Атина, Гърция, с медийната подкрепа на интернет радио "Татковина" обявяват

МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА: “С България в сърцето”

В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 10 до 18 години. Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби, специално създадени за конкурса.
Няма жанрови и видови ограничения - всеки участник може да напише върху посочената тема есе, разказ, съчинение, приказка или стихотворение. 

• Темата на конкурса е: „С България в сърцето” 

Към основната тема се представя и втора тема за всяка възрастова група:

- Първа група (от 5 до 8 клас) – „Приказна България”

- Втора група (от 9 до 12 клас) – „България – сърце и дух”

• Условия за участие

• всяка писмена работа следва да бъде оригинална авторска творба

• да е написана на български език, шрифт Times New Roman 12

• формат : Word doc

• обем : до 500 думи

• Срок за провеждане на конкурса

• начало: 15 февруари 2016 г.

• край: 15 април 2016 г.

• продължителност: 60 дни

• Обявяване на резултатите 22 май 2016 г. – Денят на тържественото отбелязване на празника на славянската писменост в гр. Атина

• Материалите за конкурса се изпращат на адрес:

e-mail: zakonkursa@buditeli-athens.eu

С пълните данни на участника:

Трите имена

Възраст

Държава, град

Родител – настойник

Име на училището ( агенцията, асоциацията) в което учи.

Адрес на електронна поща и домашен телефон

• Организатор на конкурса

Културно-просветно дружество „Будители”, гр. Атина

• Резултати от конкурса

Официално жури:

с председател – Тильо Тилев – поет и редактор на вестник „Пловдивски университет” и членове:

Пенка Хайдарлиева – преподавател по бълг. език и литература в БНУ „Преп. Паисий Хилендарски

Мими Ничева – преподавател по бълг. език и история в БНУ „Св. св. Кирил и Методий”

ще обяви победителите във всяка възрастова група.

• Категории и награди

Определят се две възрастови категории

Ще бъдат излъчени победители в трите категории:

Първа категория – от 5 до 8 клас

Втора категория – от 9 до 12 клас

Ще бъдат връчени награди по категории, както следва :

• Първа категория

I място – грамота и материална награда – 100 евро

II място – грамота и материална награда – 30 евро

III място – грамота

• Втора категория

I място – грамота и материална награда – 150 евро

II място – грамота и материална награда – 50 евро

III място - грамота