ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ВАЗОВАТА БЪЛГАРИЯ“

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

„ВАЗОВАТА БЪЛГАРИЯ“

Организиран от Къща-музей „Иван Вазов“ – гр. Сопот и Община – гр. Сопот,

под патронажа на г-жа Маргарита Попова - вицепрезидент на Република България

На вниманието на:

УЧИЛИЩНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИТЕ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА,

ВПИСАНИ В СПИСЪКА ПО ПМС №334/08.12.2011 ГОДИНА

и

БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „РОДЕН ЕЗИК И

КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА“

 Регламент на конкурса за ученици

I. Обща информация
Къща музей „Иван Вазов“ е паметник на културата от национално значение. В нея е роден най-големия български поет и писател Иван Вазов, наричан Патриарх на българската литература. Родният му дом е опожарен през 1877 година. Възстановен и официално открит от цар Борис III през 1935 година.
Основната мисия на музея е издирване, изучаване, опазване и популяризиране творчеството на Иван Вазов. Музеят работи в полза на обществото – за неговото духовно и културно обогатяване, за децата на България – нашето бъдеще.
II. Статут
1. Цели на конкурса
• Засилване интереса на учениците към творчеството на Иван Вазов
• Обогатяване познанието на историческите личности и приноса им в развитието на България
• Засилване на патриотичното и родолюбиво възпитание
• Популяризиране и повишаване нивото на интереса у учениците към рисуването, музиката, рецитацията, драматизацията и фотографията
2. Целеви групи
• Ученици от V до XII клас от всички училища на територията на Република България
• Ученици от V до XII клас от българските училища в чужбина
3. Описание на конкурса
„Вазовата България“ е национален ученически конкурс, организиран от КМ “Иван Вазов“ и Община Сопот, под патронажа на Вицепрезидента на Република България Маргарита Попова, съпътстващ честването на годишнините от рождението на Патриарха на българската литература Иван Вазов в град Сопот.
3.1 Участници
Конкурсът е насочен към всички български ученици в и извън територията на България. Участниците се групират в две възрастови групи:
• Първа възрастова група – ученици от V до VIII клас (включително)
• Втора възрастова група – ученици от IX до XII клас (включително)
3.2 Категории
• Лично творчество (есе,стихотворение,разказ и т.н)
• Рисунка
• Презентация
• Фотография
• Драматизация (изпратена на видео файл)
• Рецитация(изпратена на видео файл)
• Музикално изпълнение(изпратено на видео файл)
Видеофайловете, които участват в конкурса, трябва да отговарят на следните условия:
• Формат: .avi, .mpeg, .mp4
• Качество: HD, DVD
• Резолюция: 1280x720px (720p),
• Времетраене на филма/клипа: 2-30 мин.
3.3 Оценяване на конкурса
Компетентно жури ще излъчи по един клас/колектив/ победител във всяка от двете възрастови групи, както и индивидуални награди по следните критерии:
• Придържане към темата на конкурса;
• Участие в максимален брой от посочените жанрови форми;
• Оригиналност и иновативност;
• Сила на внушенията и посланията;
• Добра езикова култура
3.4 Награден фонд
• Грамоти
• Предметни награди
• Специални ваучери за победителите от конкурса
• Специални награди за учениците от българските училища в чужбина
• Специална награда на Вицепрезидента на Република България
• Поощрителни награди
Предоставените материали остават в музея и не се връщат на участниците. Къща музей „Иван Вазов“ си запазва правото да ги използва с рекламна и образователна цел.
3.5 Срокове
Вашите творби очакваме до 10.06.2016 година на адрес:
Област Пловдив, гр. Сопот, 4330, ул. „Васил Левски” №1 /за конкурса/ и на
e-mail:vazovmuseum_sopot@abv.bg
Телефони за допълнителна информация:
+359 (0) 3134 86 50
+359 (0) 885345272
+359 (0) 877234818
Церемонията по награждаване ще се проведе на 08.07.2016 година в експозиционната зала на Къща музей „Иван Вазов“.
Не се колебайте да се включите в нашия конкурс!
Покажете своя талант, творчески умения и заложби, изразявайки обичта и почитта си към Патриарха на българската литература- Иван Вазов!
Пресцентър КМ „Иван Вазов“