Позиция на АБУЧ по Закона на училищното образование

Управителният съвет на АБУЧ прие официална позиция на Асоциацията във връзка с общественото обсъждане на проекта за Закон на училищното образование, предучилищното възпитание и подготовка, предложен от МОН. Пълният текст на проекто-закона може да намерите тук.