ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2016 на тема "ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРИЯ – ПРИОРИТЕТ НА ДЪРЖАВАТА И НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА"

АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА

С УЧАСТИЕТО НА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

СРЕДНО И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАТА МИТРОПОЛИЯ

БАЧКОВСКИЯ МАНАСТИР „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО“

организира

ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2016

на тема

"ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРИЯ – ПРИОРИТЕТ НА ДЪРЖАВАТА

И НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА"

(Новите учебни стандарти и успешното им приложение на петте континента)

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Нова конферентна зала (северно крило, втори етаж)

27 юли 2016 година

бул. „Цар Освободител” No 15, София

28 и 29 юли 2016 година

Бачковски манастир „Успение Богородично“

ПРОГРАМА

Сряда 27.07.2016

8.00 – 9.00 Регистрация за Общото събрание на АБУЧ

9.00 - 9.05 Откриване : д-р Ирина Ботева-Владикова, председател на АБУЧ

9.05 - 10.00 Поздравителни адреси

10.00 – 13.00 Презентации

на Асоциация “БАЛКАН“, Мадрид, Испания.

МОН – Организация, управление и финансиране на българските

Модератор: Петя Цанева, зам.председател на АБУЧ, председател

училища зад граница.

МОН - Новите учебни стандарти и програми и успешното им приложение

в българските съботно-неделни училища в чужбина - Разяснения по

реформата, влизаща в сила от 01.08.2016.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

„Написаното остава. Пиши правилно!“ - проф. Светла Коева, директор

на института за български език към БАН.

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"

като партньор на АБУЧ - Надя Кантарева – Барух, директор на

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки".

МОН - Връчване на почетното отличие „Неофит Рилски“ за 2016 година

на МОН на учители от българските съботно-неделни училища в

чужбина.

Петиция на АБУЧ до Европейската комисия по петиции на

Европейския парламент относно насърчаване на европейското

Многоезичие, признаването на българския език и на всички

членки.

официални езици на Европейския съюз като матуритетни в държавите

13.00 - 14.00 Регистрация за Общото събрание

14.00 –17.00 Общо събрание АБУЧ

19.00 Работна вечеря

АСОЦИАЦИЯ

НА БЪЛГАРСКИТЕ

УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА

ASSOCIATION

OF BULGARIAN

SCHOOLS ABROAD

Четвъртък 28.07.2016

8.00 - Тръгване за Бачково от площад „Ал. Невски” в гр. София

11.30 – 12.00 Настаняване в Бачковския манастир „Успение Богородично“

12.00 – 13.00 Обяд

13.00 – 13.30 Разглеждане на Бачковския манастир „Успение Богородично“

13.30 – 13.50 Откриване на Семинара от НВП митрополит Антоний и

архимандрит Симон.

13.50 – 14.00 Поздравителен адрес от името на ПУ „П.Хилендарски“

14.00 – 18.00 Презентации

Модератор: д-р Адриана Любенова , член на УС на АБУЧ, асистент в ПУ

„Паисий Хилендарски”.

1. "Овладяване на българския език в условия на билингвизъм". –

доц. д-р Румяна Танкова, декан на Педагогическия факултет в

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

2. "Междукултурната комуникативна компетентност - "сливане на

хоризонти" - д-р Фани Бойкова.

3. "Иновации в управлението на българското училищно образование"-

проф. д-р Галин Цоков, заместник-декан на Педагогическия факултет в

Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

4. „Нематериалното културно наследство като ресурс за съхранение и

транслация на националната идентичност“ - доц. днк Мария Шнитер

5. Дискусия.

18.00 – 18.30 Музикално-поетична вечер – проф. д-р Деворина Гамалова.

18.30 – 18-45 Филм за "Образованието в римската провинция Тракия", създаден

от учители и ученици в българското училище „Асен и Илия

Пейкови” в Рим.

19.00 - 20.00 Вечеря

20.00 Вечер за контакти и приятелства.

Петък 29.07.2016

10.00 – 13.00 Презентации

Модератор – Боянка Иванова, член на УС на АБУЧ, директор на БУ

„Джон Атанасов” – Чикаго, САЩ .

1. „Адаптирана програма по география и икономика за българските училища

в чужбина,“ - Елена Томова, редактор изд.къща „Анубис“.

2. "Споделяне на добри практики от българските училища в чужбина:

организиране на средновековен ден и други проекти." - д-р Валентина

Александрова, преподавател по история в Българското училище към

посолството на РБългария в Лондон, Великобритания.

3. „Разработки на адаптирани учебни програми за гимназиален курс на

училищата в чужбина“ и „Методическо помагало по материала в раздели

„Старогръцка“, „Библия“ и „Старобългарска“ литература. В помощ на

преподавателите и учениците от българските училища в чужбина“ –

Здравка Момчева, преподавател по БЕЛ в Българското училище към

посолството на РБългария в Лондон, Великобритания.

4. Алтернативи в обучението по българска литература зад граница. Ролята

на интегрираното обучение в изграждане на национално самосъзнание.

Урокът спектакъл като алтернативна форма в обучението по българска

литература зад граница и ролята му за изграждане на национално

самосъзнание чрез интегрирано обучение. "Робството и борбата за

свобода, отразени в народната песен" - мултимедиен урок спектакъл -

Виолета Петрова, преподавател по БЕЛ в БУ „Джон Атанасов” – Чикаго,

САЩ .

5. Дискусия

14.30 – 17.00 Презентации/ Дискусии

Модератор – Филка Ананиева, член на УС на АБУЧ, директор БУ

„Звънче“, в Кембърли, Великобритания.

1. Представяне на Националния музей на образованието в Габрово и

възможностите за сътрудничество с АБУЧ - Мая Карагьозова,

директор на Националния музей на образованието в Габрово.

2. „Христиански ценности“ - Полина Спирова (списание " Двери")

3. „ Урок по добродетели“ (1 урок от поредица уроци „Честност“) - Любов

Миронова.

4. Дискусия.

18.00 Вечеря/Коктейл

Отпътуване (29.07. вечер/30.07. сутрин*)

*30.07.2016 г. – евентуална възможност за обиколка и разглеждане на Бачковския

манастир и отпътуване.

*Съорганизатор на събитието е програма „Култура – език – медии“” към Университетски комплекс по

хуманитаристика „Алма матер" на Софийския университет "Св. Климент Охридски", финансиран от

Фонд "Научни изследвания" на МОН.