Протоколи от семинарите проведени в Рилския манастир на 27 и 28 юли 2017 г.

27 юли 2017
Рилски манастир – откриване на образователните семинари за директори и преподаватели в българските училища в чужбина:

Началото на втората част на конференцията на АБУЧ , проведена в Рилския манастир, започна с приветствие от негово преосвещенство дядо Евлогий, игумен на Рилския манастир. Той каза:

Днешният ден е много подходящ, тъй като е ден на св. мъченик Пантелеймон, както и на светите Седмочисленици. В манастира сме под покровителството и на преподобния св. Иван Рилски Чудотворец, миналата година се навършиха 1070 г. от Успението му. Рилският манастир е бил просветителски център през Възраждането, тук е работил и е погребан Неофит Рилски – първият новобългарски учител. Много други учени монаси са работили в манастира и са разпръсквали знание. Днес Рилският манастир има богата библиотека, която се състои от многобройни ръкописи, църковна литература, старопечатни книги. От две години се извършва дигитализиране на ръкописите и на каталога – става въпрос за над 60 000 тома, нужни са години за обработката на този материал.
Накрая дядо Евлогий подари на всеки от участниците в конференцията малък пътеводител за Рилския манастир и икона на св. Иван Рилски.

Председателят на АБУЧ д-р Ирина Владикова приветства представителите на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в МОН, които присъстваха на нашата конференция. Обстановката в манастира действа успокояващо, смиряващо, каза тя. Хубаво е, когато работим заедно, неприятни са неоправданите упреци.

Наталия Михалевска, директор на дирекцията, представи своите колеги: Асен Петров отговаря за разработването на програмите по история и география в училищата в чужбина, Николай Николов, Румяна Тошкова, Милен Ботев – финансист, Светозара Халачева от ДИУУ.

Г-жа Михалевска обяви, че в новия закон за образованието текстовете, които се отнасят до българските неделни училища, ги разглеждат като част от българската образователна система. Ето защо са наложителни адаптираните програми и учебници.
От септември ще има 44 нови училища (18 от тях ще бъдат финансирани по ПМС 334, а останалите по Програма „Роден език и култура зад граница“). Нараства и размерът на финансирането, поради нарасналия брой на училищата.
По МПС 334 от 2012 г. досега са използвани над 30 млн лева. Освен това се финансира и Програма „Роден език и култура зад граница“.
В момента са регистрирани над 340 училища. Създаването на отделна дирекция създава повече възможности за инициативи. Особено важно е адаптирането на програмите. Все повече българи живеят в чужбина, има тенденция на силно увеличаване на децата в 5-8 клас. Това означава, че все повече деца учат по-дълго време в училищата, това създаде необходимост да се признава не само удостоверението за завършен клас, а и на езиковите умения според европейската езикова рамка, което им дава предимство в цяла Европа. ( Опитът на Чикаго за признаване на българския език.)
За няколко месеца бе организирана разработката на учебните програми, за да могат те да бъдат сертифицирани. Дирекцията се опитва да отговаря на потребностите в различните държави. Съставиха се комисии, назначени от министъра, за разработване на адаптираните програми.
След полагане на тест учениците могат да получат сертификат за владеене на български език, който да се признава от местните власти. Сертификатът за легитимиране на дадено училище от МОН трябва отделно и персонално да се поиска.
Програмите по БЕЛ, история и география на България. Цялата ни работа (на дирекцията) напомня на възрожденското време, тя се задава от потребностите на училищата, а дирекцията откликва. Най-пресен пример за това е броят на часовете по БЕЛ, около който се разгоря голям спор. Затова бе решено самите програми да не са с определен точен брой часове, а се дава толеранс от 102 до 120 часа, според възможностите на училищата.
Същото е с история и география, подготвяние програми са за 5-7 клас с общ хорариум от 102 часа, като всяко училище самостоятелно разпределя колко часа ще се учи в отделните класове.
Самостоятелно се определя съотношението между език и литература.
Българските учители зад граница бяха включени и в Националната програма за квалификация и за обучението на началните учители, което се проведе това лято, бяха заделени 8000 лв. Материалите ще бъдат качени на сайта на МОН и на Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски“.

Често се появяват проблеми с Регистъра. Не винаги се отговаря навреме на запитванията. Той е много важен, тъй като ако са в регистъра, децата не отпадат от българската образователна система. Нека запитванията да се дублират до МОН, за да могат да реагират навреме. Следващата стъпка в това отношение ще бъде документите за отчитане да се правят по електронен път!!!!!

Изработване на учебни помагала по програмите. Не искаме да прилича на тромавата процедура в България. Убедени сме, че вие трябва да бъдете оценители или автори. За да установим това, трябва учителите да бъдат сертифицирани оценители – да минат през обучение за оценители. Наредбата ще бъде публикувана на сайта на МОН.

Предстои промяна на ПМС334. То ще включва 3 важни момента, които трябва да се обсъдят с училищата в чужбина.
-
Начинът на регулиране на наситеността на училищата в едно населено място. Например в Кипър има достатъчно. Липсват обаче в Испания, Америка.
За тях да се въведе двустепенно дистанционно обучение с частични присъствие 30-70%). Чист вид дистанционно обучение да бъде извършвано от център, който да бъде в България.
Как да се регулира границата на наситеност? Съгласувано с посланиците или дипломатите по света. Да се прави година за година.
Това е свързано с новия принцип на финансиране – дали плащат наем, дали събират такси, дали има наблизо други училища, колко часа обучение (минимум 30 деца).
-
Оптимизиране на училищната документация. Отпада материална книга, книга за дарения, книга за заповеди, копия на удостоверения, главна книга 1-8 клас . (От влизане на новото ПМС).
-
По идея на Камелия Трибулен на сайта на МОН ще се публикува мониторинга на училищата. Заедно с дипломатите по света да се прави този мониторинг, да има образователни аташета в страни с много български училища. Така ще може да се осигури по-бърза информация за състоянието на училищата.
Въпроси към участниците:
Какво смятате за баланса между обхвата на обучаваните и броя на училищата? Трябва ли филиалите да имат норматив за постоянни разходи? Може ли АБУЧ да участва в мониторинга?

Предвижда се организиране на флашмоб по време на българското председателство в 8 държави – за популяризиране на България, за привличане на деца и родители. Ще бъдат изпратени най-добрите състави. Събитието ще се състои около 3 март. Може да се даде заявка, МОН обезпечава финансово и организационно организацията.

Ирина Владикова
Трябва да има хармония между хората, за да вървят нещата. В интервютата много пъти ме питаха как се отнасят държавните служители към нашите искания. И ако в началото никой не ни чуваше, в последните няколко години нещата се случват и то е благодарение на диалога. Последният голям въпрос беше свързан с броя на часовете по БЕЛ – 120 часа, което е решено гъвкаво. Трябва да внимаваме какво искаме. Образователно аташе – никак не бих искала, но контрол, естествено, трябва да има. Благодарение на семинарите се извършва квалификация на много учители. Създаването на учебници не е лесно. Нужна е рамка, и много креативност на учителите.

В отговор на зададени въпроси бе разяснено, че са публикувани Програмите за 1-12 клас, но те влизат в сила в различно време, постъпателно.
Философията на новите учебни програми е хармония между методиката за обучение по чужд език и обучението в България. Не е задължително да се употребяват граматичните термини. Създадено е методическо ръководство, което е добре да се разпространи.
Според г-жа Михалевска е добре да се въведе Народознание, което се изучава в съответните класове. С допълнителен материал.

Ирина Владикова, отговор на въпросите на Наталия Михалевска:
Не е редно да има 10 училища с по 10 ученика. Аз започнах с 10 ученици, днес са 300. Най-оптималната бройка е 150. При повече ученици имаме проблем с помещенията – при тържества напр. В големите градове има нужда от повече училища, но не в един квартал. Посланиците могат да помогнат.

Боянка Иванова
Обхвата на децата и броят на училищата. Създадено училище прави нов филиал в друг щат и веднага се финансира, има право да издаде сертификат. Има и други, които се отделят като филиали. Това е незаконно.

Ирина Владикова
В Залцбург не успяха да направят училище и колегите от Линц направиха и пътуват дотам да преподават. А ако има една организация, може ли да има повече училища? Те не са ли филиали?

Гост на конференцията беше Петко Колев от Тангра
Той каза, че усилията на Тангра са да се преодолеят стереотипите в историята, но техните тези не се приемат от учените в БАН и Софийски университет. Той подари на участниците издания на Тангра.

28 юли
Рилски манастир

Проф. Румяна Танкова представи двата курса
1.
Български език и литература. – начален курс
Мултимедиен урок и неговата структура, ситуационни задачи

Проф. Г. Цоков
2.
Информационни подходи в организацията на училищната дейност
Иновативни стратегии, структурни и законодателни иновации.

Участниците да подготвят план за въвеждане в иновации в конкретното училище
Интерактивна образователна среда – обучение лице с лице (а не лице с компютър). Ще има и тренинг.

Като жест от страна на ПУ, не само провеждането на курса, а и удостоверенията за кредит се издават безплатно за участниците в семинара.

Иновационни стратегии и подходи за подобряване на педагогическите процеси в училищната прганизация – проф. Г. Цоков

Какво е иновация? Обновление, въвеждане на нещо ново – което стига до потребителя!
Връзка на иновацията с креативността. Организационен проблем. Креативни хора, които реализират нововъведения. Средата трябва да създава условия за креативност.
Иновацията е промяна в дадена организация и система, въвеждат се нови практики, създава реорганизация в обществото.

Видове иновации
Според влиянието, което оказват
Основни – напр. Печарарската машина, тя води до революция в образованието, парната машина – те основно променят обществото
Вторични – подобрение на организацията, нови технологии. В образованието те са предимно вторични. Според въведения през 1924 г. закон за образованието (на Омарчевски) се създават т.н. реалки, 1-7 клас, 8-10, 11-12. Днес същата структура се въвежда като иновация, макар че специалистите са искали да се удължи основната степен до 9 клас. Ранното профилиране води до селекция и снижаване на качеството на образованието.

Поддържащи и разрушаващи
Създаването на интернет пространства, мобилни устройства – също променят начина на живот.
Някои иновации може да има разрушаващо въздействие. При нововъведенията често някои неща трябва да се разрушат. Това става много трудно в условията на образованието.

Еволюционни и революционни иновации
Образованието се променя в период от 15-20 години. Изисква се последователност и трайна политика, само тогава може да се постигне резултат.
Революционни промени
Жабешки скок – огромен в сравнение с размерите на жабата. Зареждане на училищата с лаптопи и др. техника

Етапи на еволюционния процес
Начало – диагностициране на проблема, създаване на агенти на иновацията.
Фокусиране – очертаване на идеята за новостта. Да се експериментира иновацията, да се коригират слабостите. След това да се разпространи в цялата система. Финландия – феноменно образование, работа в екип. Формиране на нови компетентности в системата. – подготовка за въвеждане на новостта.
Включване – 2 етапа
Разпространение на концепцията за промяна
Разпространява се опитът в цялата организация

Иновативни училища – опитът се разпространява отдолу нагоре, ценен е опитът на училищата в чужбина.

В образованието рядко има големи иновации, но в работата си всеки учител прави някакви нововъведения.
Дидактически триъгълник

Педагогически иновации
Структурни иновации – иновации в законодателството
Според равнището на прилагане на иновациите – от класната стая до национално равнище

Иновационни стратегии
-
Политико-административна (В България повечето иновации се осъществяват с политико-административна стратегия. Пример за това е интегрирането на децата с увреждания в общото образование (2004), без подготовка, без специалисти. Без ресурсни центрове, които са създадени много по-късно.)
-
Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти
-
Организационна стратегия – училището като автономна организация, което осъзнава необходимостта от иновация (отдолу нагоре при децентрализирано образование)

Иновационни модели за промяна и развитие на образованието
Иновативни училища, делегирани бюджети, проекти, по които работят училищата, мултиплициране на иновациите (недостатъчно).

Основни направления на иновациите в училището
-
Промяна на учебния план
-
Преструктуриране на училището – постоянни малки училища от големите училища
-
Намаляване на броя на децата в паралелките
-
Броя на учебните дни
-
Преструктуриране на пространството в класната стая
-
Виртуални контакти с учениците – имейл, телефони

Диана Първанова, дректор на иновативно училище в Разград
Промяна на учебната среда. Закупуват масички, вместо чинове – децата да се гледат очи в очи, а не да се гледат в тила – тази среда е и много близка до домашната. Да се работи с двама учители в класната стая. Контакт между учителите от начален и горен курс. Създаване на флота – трима учители, които работят заедно, влизат си в часовете и обсъждат заедно. Важно е във всяко училище да се открие какво е нужно и да се решава на място.

Асоциацията и училищата в чужбина да се включат в иновативната мрежа, за да се създаде една международна мрежа.
Оценяване
Професионалното развитие на учителя
Работа в екип и сътрудничество
Наставничество, менторство в училище

Разглеждам българските училища в чужбина като носители на богат опит, който може да бъде мултиплицирани в българската образователна система, те могат да станат мост между българската и другите образователни системи.

Видове съпротива срещу иновациите
Съпротивата също трябва да се намалява, да се предотврати превантивно
-
Привличане при вземането на решението - повече и формация
-
Облекчение и поддръжка – страх от новото, пасивна съпротива, не виждат смисъла на промените, може да ни се застрашат позициите
-
Преговори
-
Маневриране
-
Кооптирането
-
Принуда

Галин Цоков
g_tzokov@abv.bg
galin.tz Skype

Проект за иновации
sites.google.com/siet/galintzokov/

Пловдивски университет
Нов път за нови таланти – международна програма

Николина Атанасова
15 г преподава в ПУ, начален педагог, доктор по дидактика,
Проектно и интерактивно обучение

Дизайнът на класната стая
Проект на модулна класна стая

Мисловна карта на темата
Интерактивна образователна среда

Учителят се затруднява да комбинира клсическите методи с ИОС.

Интерактивно обучение – обучение на реалността, практически ориентирано.
Общуване между равни за постигане на обща цел. Учениците се научават да работят в екип, решават проблеми. Ако се използват само от време на време нама да има ефект. То развива и емоционалната сфера. Когато децата открият нещо, това е прекрасно преживяване. – постигнали са нещо сами. Не бива да се политизира интерактивното обучение, а да се прилагат и класически подходи. ИО може да се използва в класната стая и извън нея. Музейко. Верига Хлебни къщи. Тези преживявания извън класната стая се запомнят трайно.
Учителят променя ролята си от директен наставник в фасилитатор.

Участници
Учители и ученици, родители, специалисти в различни области

Видове
Външна – дизайн на класната стая
Вътрешна – психоклимат в класната стая

Принципи на интерактивното обучение
Позитивност, толерантност, свобода на изразяване, равнопоставеност, сътрудничество
Създаване на правила и визуализирането им

Всяка седмица позитивна мисъл в класната стая!!!

Решаване на учебни проблеми
Отворен въпрос, който изисква повече варианти на отговор – липсват в българските учебници
Какво би станало, ако…
Защо…
Как…
Възможност за дискутиране
Проблемът се илюстрира с изображение и учениците сами трябва да открият формулират проблема

Кубче с въпроси, което децата си подхвърлят и отговарят на въпросите
Днес как бихте решили този въпрос
Продължете историята

Граматика на фантазията.

Работа по групи
Рядко се прилага, защото ги е страх, че ще се наруши дисциплината.
Приобщаване на децата в класа – игри и упражнения
Играта „обща рисунка“
Нарисувай своето име – след това представя рисунката
Съчиняване на обща история. – всеки прибавя нещо. При по-големите един записва
ГЕРБ или химн на класа
База техники за групиране на класа – с цветове, жетон с животно или друго изображение;
Състезателен принцип

Защо искам да прочета тази книга? На чаша какао всеки разказва какво е чел.

Н. Атанасова. Мисловните карти - има я в интернет

knigi.eu