Годишна конференция „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК – ДУХОВЕН МОСТ ЗА НАЦИОНАЛНО ЕДИНЕНИЕ“ 2018

АСОЦИАЦИЯ
НА БЪЛГАРСКИТЕ
УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА
ASSOCIATION
OF BULGARIAN
SCHOOLS ABROAD
ул. „Даскал Манол“, № 18, 1612 София
Телефон: (+359) 2 979 3367, Факс: (+3592) 870 0204, Internet: www.abgschool.org, E-mail: info@bgschool.org
Регистрирана в Софийски градски съд с решение №14857/2007. Булстат:175392819
Първа инвестиционна банка, BIC: FINVBGSF, IBAN: BG71FINV91501200252210
Виена, 11.06.2018 г.

П О К А Н А
АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА
С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРЛАМЕНТАРИСТИ
И ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
И С УЧАСТИЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Ви кани на своята годишна конференция „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК – ДУХОВЕН МОСТ ЗА НАЦИОНАЛНО ЕДИНЕНИЕ“

26 юли 2018 г.
14:30 - Парламентарна зала на Народното събрание на Р България
пл. „Народно събрание” 2, София
18:00 – Коктейл.
СЕМИНАРИ:
27-ми юли - зала ” Компас” ПУ” Паисий Хилендарски”, ректорат, 11:00 ч.
28-ми юли - зала ”Компас” ПУ „ Паисий Хилендарски”, ректорат, 9:00 ч.

Моля да потвърдите участието си до 05.07.2018 г. на и-мейл адреса на д-р Адриана Любенова
alubenova@yahoo.com, тел. 0895 476 048.

С уважение,
Д-р Ирина Ботева-Владикова,
председател на Асоциацията на българските училища в чужбина

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ В ГОДИШНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ И ОС НА АБУЧ 26. 07. 2018
И СЕМИНАРИТЕ 27 – 28.07.2018, ПУ „СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ПЛОВДИВ И СЪПРОВОЖДАЩИТЕ ГИ СЪБИТИЯ

Формуляр за кредит от семинарите на ПУ”П. Хилендарски”. Формулярът се изтегля, попълва и изпраща на адреса на д-р Адриана Любенова: alubenova@yahoo.com