Приемане на училището в Мюнхен за член на АБУЧ

На заседанието на Управителния съвет на АБУЧ, проведено на 8 февруари 2009 г., училището "Паисий Хилендарски" от Мюнхен, Германия, беше прието за член на АБУЧ. Приветстваме колегите от Мюнхен с добре дошли в голямото семейство на АБУЧ.

По-долу е писмо от г-жа Радостина Трифонова, директор на училището в Мюнхен, по повод приемането им за членове на АБУЧ:


Уважаеми господин Кулов!
Уважаеми членове на Управителния съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина!

В навечерието на светлия за всички българи, уникален празник на просветата и културата имаме удоволствието да се присъедим към Асоциацията. От името на ръководството на Българското училище в Мюнхен „Паисий Хилендарски” искам да изкажа нашата радост да бъдем част от екипа, съхраняващ и предаващ на децата ни българския език, дух и традиции. Благодарим за доверието и се надяваме на бъдещи срещи и взаимни контакти.

С уважение:
Радостина Трифонова
Директор на Българското училище в Мюнхен „Паисий Хилендарски”