Нови членове приети на 31-ви май 2009

На заседанието на Управителния съвет на АБУЧ, проведено на 31-ви май 2009, бяха приети следните нови училища членове:

  • Българско училище "Васил Левски" в Баркинг, Лондон, Великобритания
  • Българско училище "Аз Буки Веди", Одеса, Украйна
  • Детска градина "Христо Ботев", Братислава, Словакия
  • Българско училище "Св. Иван Рилски", клон Мадрид, Испания
  • Българско училище "Св. Иван Рилски", клон Хатива, Испания

Добре дошли в редиците на АБУЧ!