Нови членове приети на 19-ти юли 2009

На заседанието на Управителния съвет на АБУЧ, проведено на 19-ти юли 2009, бяха приети следните нови училища членове:

  • Българско неделно училище към Просветно дружество „Балкани”, Мелитопол, Украйна
  • Сдружение „Любородие”, Пловдив, България
  • ългарско училище „Нов живот”, Чикаго, САЩ
  • Българско училище „Св. св Кирил и Методий” към Посолството на Република България в Кувейт
  • Българско училище „Джон Атанасов”, Чикаго, САЩ