Контакти

Информация за връзка с Асоциацията:

Адрес:

Електронна поща:
irina_vladikov@hotmail.com
info@abgschool.org

Банкова сметка в Евро:
Първа инвестиционна банка
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG71FINV91501200252210