Mнения и предложения за промени по закона за българите в чужбина

Становище по проекто-закона за българите в чужбина, прието на заседанието на УС на АБУЧ на 08.11.2009

Мнение по проекто-закона от д-р Елена Сачкова, учител от училище "Св. св. Кирил и Методий", Париж, Франция.

Предложения и обосновка за промени в проекто-закона от Асоциация „Български език-език европейски”, гр. Париж, Франция и фондация Български културен център "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Никозия, Кипър.