Новини от УС на АБУЧ

За връзка с Управителния съвет на АБУЧ, моля изпратете емайл на сления адрес: us@abgschool.org

На 30.07.2011 г. в Софийския университет „Климент Охридски” се състоя Общо събрание на АБУЧ. На него бе извършен преглед на дейността на УС на АБУЧ през периода 2010-2011 година.

Тук може да прочетете за дейността на УС на АБУЧ и контактите й с държавните институции за времето преди Общото събрание на АБУЧ от 25 до 31 юли 2011 г.

Отчет за работата на АБУЧ през 2010-2011 г.
Награди на АБУЧ, юли 2011 г.

Информационен въпросник за българските училища в чужбина
Предложения за подобрения на НП "Роден език и култура за граница"

Работни комисии на АБУЧ. Комисите са предназанчени за постигане на по-ефективна работа на членовете на Асоциацията в областите от основна значимост на българските училища в чужбина.

Информация от заседанията на УС: