Изисквания към учителите при лицензиране

Нашето училище в Бостън съществува вече почти 10 години, но още не е лицензирано според изискванията на МОН. Бихме искали да разберем какви са изискванията към учителите.

Изисквания към образованието на учителите

Лицензираните учители по български език и литература тябва да имат завършено висше образование по българска филология с педагогически профил.

Документи за лицензиране

В края на учебната 2007 година нашето училище "Св.св. Кирил и Методий" в Бостън, САЩ подаде заявление за лицензиране пред МОН. Ние изпратихме копие от дипломите за завършено педадогическо образование и описание на педагогическия опит на учителите, които преподават при нас. Документите ни бяха приети от МОН и ние получихме лизенза.