Предложения за промени в проекто-закона за училищното образование

Предложения за изменения и допълнения на проектозакона за училищното образование от д-р Елена Сачкова, учител в училище "Св. св. Кирил и Методий", Париж, Франция. Предложенията на д-р Сачкова са обсъдени от работната група на АБУЧ по законодателните въпроси. Обосновка и исторически бележки по предложенията за изменения и допълнения на проектозакона от д-р Сачкова.

Предложение от д-р Боян Кулов, председател на АБУЧ, за позиция на АБУЧ относно предложенията за закона за училищното обтазование на МОМН.

Мнение на училище “П. К. Яворов”, Брюксел, Белгия, по предложенията за промени в закона за училищното образование.


Позиция на УС на АБУЧ по проектозакона за образованието, предложен за обсъждане през 2009. Този проектозакон беше изтеглен и заменен от настоящия, обявен за обсъждане от МОМН на 12 юни 2010.