Процедура на МОН за лицензиране

Каква е процедурата за лицензиране на училища в чужбина? Има ли офоциална документация от МОН по този въпрос?