Среща в училище „Св.св. Кирил и Методий”

На 10 ноември 2010 г. скъпи гости на Българското училище „Св.Св. Кирил и Методий” във Виена, Австрия, бяха г-жа Дора Чаушева – директор на Националния музей „В.Левски” – Карлово, проф.Иван Стоянов -началник на отдел „Научноизследователска, художествено-творческа и издателска дейност” във ВеликоТърновския университет „Св.Св. Кирил и Методий” и д-р Стоян Джавезов, председател на фондация "Васил Левски". Учениците от 11 и 12 клас имаха възможност да посетят къщата музей на Апостола чрез мултимедийната презентация и увлекателния разказ на г-жа Чаушева. След това срещата протече в много емоционален разговор за съдбата на Апостола и отношението на младото поколение към личността и делото му.

Учениците и училището получиха много подаръци от музея, Общобългарския комитет и Фондацията „В. Левски”.