Хамбург: Помощи за деца лишени от родителска грижа в България

Помощи за деца лишени от родителска грижа в България

Хамбург, декември 2010 г.

През 2002 година за първи път изпратихме пакети с помощи за деца лишени от родителска грижа в България. Тази година, събраните от деца и родители помощи под формата на хранителни продукти, отпътуваха за:

Детски дом за деца лишени от родителска грижа „Катя Ванчева”, с. Широка лъка, област Смолян
Карин Дом, гр. Варна

Ваня Велкова,
Основател на Българско училище в Хамбург, Германия
Член на управителния съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина